در دستور پزشکان ایرانی داروهای زیادی وجود دارد.


به گزارش ایسنا، دکتر یونس پناهی اظهار کرد: در فرهنگ ما هر چه درباره پزشکی بیشتر نوشته شود، پزشک در نظر مردم داناترتر است و این فرهنگ غلط نیاز به اصلاح دارد.

وی افزود: ایران از نظر مرجعیت و جهت گیری علمی و همچنین تولید دانش جایگاه مهمی را در منطقه و رتبه شانزدهم جهان را به خود اختصاص داده است.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در خصوص شیوع ویروس کرونا افزود: این بیماری و مشکلات ناشی از آن نشان داده است که کشورهای مختلف باید در حوزه سلامت همکاری کنند و در این زمینه لازم است شبکه های تحقیقاتی را با کشورهای مختلف ایجاد کنید.

وی گفت: در طول اپیدمی کرونا، تعداد جان باختگان این بیماری در کشور به ۷۰۰ نفر در روز افزایش یافت. در همین راستا به ریاست وزیر بهداشت و مسئولیت کانون خانواده و جوانان تشکیل شد. تفویض شده اند.

به گزارش علم وب دا، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، گفت: فرهنگ زندگی بهتر کودکان کمتر ربطی به وزارت بهداشت ندارد و همه دستگاه ها موظفند این فرهنگ غلط را ریشه کن کنند.