در زمینه بازاریابی همراه خود 3 ملت کار با هم داریم


به گزارش خبرگزاری فارس، حجت الاسلام والمسلمین حاج الله عبدالملکی در مراسم افتتاحیه واحد تولیدی لبنیات خشک تجاری بروجرد همراه خود ردیابی به اینکه انقلاب اسلامی در گام های اولین شخصی الگوی اقتصاد مقاومتی بود، ذکر شد: نظام مالی است.

وی خاطرنشان کرد: محوریت اقتصاد مقاومتی ساخت است، تولیدی کدام ممکن است موجب رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلال مادی ملت تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث پیشرفت نظام تبدیل می شود.

وزیر تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی تاکید کرد: در گام دوم انقلاب الگوی اقتصاد مقاومتی اهمیت بیشتری پیدا می تنبل. وزارت تعاون نیز در ادبیات گام دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخش اقتصاد مقاومتی وظایفی دارد.

وی ذکر شد: پوشش ما در بخش اقتصاد مقاومتی اولین حداکثرسازی استراتژیک ساخت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دومین راهبرد ما در بخش های سودمند همراه خود رویکرد بی گناه است.

وزیر کار تصریح کرد: سومین پوشش ما بهره مندی اجتناب کرده اند سرمایه اندک را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارمین پوشش ما استفاده اجتناب کرده اند نخبگان بچه ها متخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآمد در مناطق است.

عبدالملکی همراه خود ردیابی به اینکه در سال 1400 امتحان شده زیادی برای تعمیر سبدها انجام دادیم، ذکر شد: 600 مجوز برای افزایش فضای کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار صادر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این برای تسهیل در الگو صدور مجوز برای 509 حرفه خانگی کار زیادی انجام دادیم.

وی افزود: همراه خود اقدامات {انجام شده} برای 350 حرفه مجوز گرفتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه سه روز بلند مدت مجوز 159 موضوع صادر تبدیل می شود.

وزیر تعاون تصریح کرد: اجتناب کرده اند 28 بهمن 93 به همان اندازه 25 اسفند 74 هزار مجوز صادر شد، به معنای واقعی کلمه هستند زنجیره اساس مجوز اجتناب کرده اند پیرمردها را افتتاح کردیم.

عبدالمالکی ذکر شد: پارسال در همین زمان یعنی اجتناب کرده اند بهمن ماه به همان اندازه اسفندماه سال جاری تنها 2600 مجوز صادر شده است.

وی همراه خود خاص اینکه اجتناب کرده اند آبان ماه قبلی تاکنون 5000 پروانه آموزشگاه مهارتی صادر شده است، ذکر شد: این در حالی است کدام ممکن است در مدت 45 ماه تنها 45 مورد صادر شده است.

وزیر تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی ذکر شد: در بخش حمایتی 2000 میلیارد تومان به تعاونی ها اختصاص یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخش بازاریابی نیز همراه خود 20 ملت کار با هم در عمق ای داشتیم.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر