در صورت شبح استراتژیک، اجتناب کرده اند سلاحی کدام ممکن است کسی در اختیار ندارد، استفاده می‌کنیم


 به گزارش ایسنا، «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه در لحظه (چهارشنبه) در سخنانی اظهار داشت: ما امتحان شده‌ها برای تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابودی کشورمان را به یاد داریم، با این حال همه این امتحان شده‌ها همراه خود شکست مواجه شد.

پوتین اظهار داشت: «ما سلاح‌هایی در اختیار داریم کدام ممکن است {هیچ کس} نمی‌تواند به از گرفتن آنها خوشحال از تدریجی، ولی ما اجتناب کرده اند آن استفاده خواهیم کرد».

ولادیمیر پوتین افزود: اوکراین {به سمت} نبرد مستقیم همراه خود روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین تسلیحات غربی برای آن سوق گرفت.

رئیس‌جمهور روسیه همراه خود دقیق اینکه تهدیدات راهبردی روسیه غیرقابل قبول است، گفت کدام ممکن است با بیرون شک نیازها عملیات ارتش در اوکراین محقق می تواند.

رئیس جمهور روسیه تصریح کرد: به هر {کسی که} قصد دخالت در اتفاقات اوکراین دارد هر دو در نظر گرفته شده می‌تدریجی می‌تواند تهدیدی استراتژیک برای ما باشد، پاسخ سختی خواهیم داشت.