دستمزدهای بحث برانگیز برای نمایندگی کنندگان جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرگرم کننده دار


روزنامه خراسان گزارشی اجتناب کرده اند دستمزدهای نجومی نمایندگی کنندگان در این سیستم های تیزهوشان عصر جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خندوانه تهیه کرده است.

ابوطالب حسینی، سعید فتحی روشن، علی فریادی، امیرحسین قیاسی، نما سهرابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمد حسین توسلی شخصیت هایی کدام ممکن است در ابتدا افراد روال بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود نمایندگی در این سیستم های خندوانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصر جدید به مشهور زیادی انگشت یافتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون در جشن ها حضور پیدا می کنند. آنها مبالغ هنگفتی را طلب می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند کار کردن شخصی درآمدهای نجومی دارند.

ابوطالب حسینی

ابوطالب حسینی نایب قهرمان فصل دوم این سیستم کمدین شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوخی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارادوکس های او نیز در نیمه علاقه این سیستم جامعه بازی فوتبال 120 مورد ملاحظه قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در فینال فصل این این سیستم کمدین آموزش کرد. .

ابوطالب حسینی سرپرست این سیستم های آن ذکر شد: اجباری است سالن اجرای زنده به صورت آمفی تئاتر باشد در هر مورد دیگر این طنز در سالن هایی قابل مقایسه با سالن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالن اجتماعات اجرا نخواهد کرد. ارزش اجرای بوطالب حسینی در هر 20 دقیقه 15 میلیون گفتن شده است.

ذکر شد: فتحی روشن

سعید فتحی روشن، شعبده باز همراه خود افکار باز، یکی اجتناب کرده اند فینالیست های مسابقه عصر جدید بود.

وی می گوید: اجرای این سیستم 10 میلیون تومان برای نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه ها ارزش دارد. در واقع ارزش طراحی منصفانه تفریحی جادویی سفارشی حداقل 15 میلیون است کدام ممکن است بسته به شرایط اجرا افزایش خواهد یافت. شعبده همه چیز دوباره می گوید {به دلیل} مشغله کاری باید زودتر اجتناب کرده اند موعد همراه خود او قرار بگذاریم.

علی شخص خاص

علی شخص خاص یکی اجتناب کرده اند نمایندگی کنندگان فصل دوم مسابقه عصر جدید بود کدام ممکن است به خاطر فیلم های استندآپ کمدی مشهور داشت.

سرپرست این سیستم طنز تصریح کرد: شرط اول اجرای علی شخص خاص تئاتری بودن سالن اجرای زنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمول بودن صحنه اجتناب کرده اند تذکر آفتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدا است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه می دهد: «ارزش حاضر های علی شخص خاص بین 10 به همان اندازه 20 میلیون تومان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستگی دارد این دارد کدام ممکن است تعدادی از دقیقه بخواهید اجرا داشته باشید، بلیت ارائه شده است داشته باشید هر دو خیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مثلاً 10 دقیقه نمایشی کدام ممکن است ساده کارگران حاضر هستند 10 میلیون تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید این برای پیشنهادهایی کدام ممکن است محتوای متنی خاصی نمی خواهند.

امیرحسین قیاسی یکی اجتناب کرده اند حاضران در فصل دوم این سیستم کمدین بود کدام ممکن است روزی در این سیستم «هفت» نیمه کمدین را حاضر می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم هفتگی را روی یکی اجتناب کرده اند منبر ها دارد.

سرپرست این سیستم های این طنز علاوه بر این گفتن کرد کدام ممکن است ارزش اجرای او دقیقاً همراه خود ارزش اجرای ابوطالب حسینی یعنی هر 20 دقیقه 15 میلیون تومان است. او می افزاید: «خواهیم شد 3 به همان اندازه 4 دقیقه جوک های سفارشی برای شما ممکن است بنویسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقیه جوک های ما شبیه به محتوای متنی هایی است کدام ممکن است در گروه های تولید دیگری نوشتیم.

محمد حسین تفسلی

محمدحسین توسلی یکی اجتناب کرده اند طنز هایی بود کدام ممکن است در فصل سوم این این سیستم کمدی حضور داشت کدام ممکن است همراه خود رای افراد به فینال راه کشف شد.

سرپرست این سیستم های او ارزش منصفانه این سیستم 20 دقیقه ای را 8 میلیون تومان گفتن می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید می گوید: این ارزش ها برای اجرای زنده موجود در تهران است، اگر بخواهید این انواع یزدی را به شهرستان ها دعوت کنید، 15 سهم به این اضافه تبدیل می شود. در این بین ارزش بلیط هواپیما اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید … به عهده مدعو می باشد.

نیما صحرابی

نعمه صحرابی در فصل سوم این این سیستم کمدی حضور داشت.

سرپرست این سیستم نیما سهرابی قابل مقایسه با محمد حسین توسلی ارزش اجرای او را 8 میلیون دلار در هر 20 دقیقه تخمین می زند، با این حال می گوید: «طنز هایی مثل آقای ریوندی مجری این سیستم نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقش ها مختلفی دارند.» مانکن ها تقلید صدا، موسیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … هستند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی به همان اندازه منصفانه ساعت روی صحنه می‌قابل مقایسه با، با این حال طنز‌ها براساس فیلمنامه کار می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی‌توانند بیش اجتناب کرده اند 20 دقیقه روی صحنه باشند.» او یکپارچه می‌دهد: «کار روزمره ما اینجا است کدام ممکن است 2 هفته در گذشته اجتناب کرده اند اجرای زنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر ارزش‌مان را هماهنگ کنیم. شرایط به گونه ای است کدام ممکن است نیمی اجتناب کرده اند مبلغ را اجتناب کرده اند در گذشته بدست آمده می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید درست در این لحظه تسویه می کنیم مابقی در گذشته اجتناب کرده اند مهمانی است.

انتهای پیام