دعوا و ضرب و شتم در شورای شهر/ نمایندگان با پرتاب گوشی و کتک زدن یکدیگر را شرمنده کردند


انتخابات هیئت مدیره سال دوم شورای اسلامی شهر ایذه در حالی برگزار شد که مجمع در همان ابتدا تحت تاثیر حضور و عدم حضور برخی از اعضا قرار گرفت و در نهایت با تکمیل این تعداد، مجمع به حالت رسمی درآمد.

قبل از شروع جلسه در حالی که یکی از اعضای شورا مشغول عکاسی از صورتجلسه مربوطه این جلسه بود، ردیف اول شروع شد و یکی دیگر از اعضای شورا گوشی را برداشت و به دیوار پرتاب کرد.

پس از این اقدام یکی دیگر از اعضای شورا از این اقدام انتقاد کرد و این عضو شورا که گوشی را به دیوار کوبیده بود با وی درگیری لفظی پیدا کرد که با ورود شرکت کنندگان به پایان رسید.

در جریان رای گیری جلسه تحت تاثیر حرف هایی قرار گرفت و با رای گیری ترکیب هیات مدیره مشخص شد که طی آن برزو شیخ زاده با 7 رای به عنوان رئیس هیات مدیره، علیرضا خسروی با 5 رای – نایب رئیس انتخاب شدند. داود اسماعیلوندی با 5 رای به عنوان دبیر اول و فاطمه مرادی با 5 رای به عنوان دبیر دوم انتخاب شدند.

رای گیری هم به حاشیه ختم نشد و با خروج اعضای شورا از اتاق جلسه، یکی از اعضای شورای شهر که در اوایل جلسه با پرتاب گوشی خود به دیوار خبرساز شد، دوباره با مشت به صورت یکی دیگر از اعضای شورا خبرساز شد. وی در حال جدایی و پایان درگیری بود که مورد اصابت قرار گرفت و مجروح شد و در نهایت با پای وسط سایر شرکت کنندگان از هم جدا شد و جلسه به پایان رسید.