دفاتر تهران فردا تعطیل است


به گزارش فارس، بر اساس اظهارات معاون عمرانی استانداری تهران، با توجه به افزایش آلودگی محیط زیست، فردا دوشنبه 21 تیرماه تمامی ادارات و مراکز آموزشی شهر تهران به جز دماوند و فیروزکو، بسته خواهد شد. بسته

بر اساس این گزارش، صرافی و بانک ها تعطیل نیستند.