دلایل خاندوزی دانستن درباره نتایج تخلیه اسامی بدهکاران اصلی بانکی/ توصیه شریعتمداری برای تحریم کره جنوبی/ مالک پتروشیمی میانکالا کیست؟


آمار کرونا در ایران

بر ایده ادعا وزارت بهداشت، اجتناب کرده اند روز قبل از این به همان اندازه در حال حاضر، ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۱، بر ایده معیارهای تشخیصی باقی مانده، ۱۰۱۵ فرد مبتلا جدید تحت تأثیر کووید۱۹ در ملت تعیین شدند کدام ممکن است اجتناب کرده اند این میان ۱۹۵ نفر بستری شدند.

مجموع قربانیان به کووید 19 در ملت به 7 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 205 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 64 نفر رسید.

متاسفانه در 24 ساعت قبلی 23 فرد مبتلا کووید19 جان شخصی را اجتناب کرده اند بازو دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع جان باختگان این بیماری به 140 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 800 نفر رسید.

آمار واکسیناسیون در ایران

بر ایده ادعا وزارت بهداشت، 64 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 173 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 275 نفر نوبت اول، 57 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 325 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 244 نفر نوبت دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید 26 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 719 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 467 نفر نوبت سوم واکسن کرونا را اکتسابی کردند.

به این انجمن انواع کل واکسن های تزریق شده در ملت به 148 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 217 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 986 دوز رسید.

علاوه بر این ساعت شب قبلی 46 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 294 دوز واکسن کرونا در ملت تزریق شد.

***

توصیه شریعتمداری برای تحریم کره جنوبی

حسین شریعتمداری، مدیرعامل کیهان {در این} روزنامه نوشت: «چرا کشورهایی کدام ممکن است تحریم های آمریکا علیه ایران اعمال می کنند باید اجتناب کرده اند مجازات ها این اقدام بوتلگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبتذل در امان باشند؟!

مثلاً چرا کشوری مثل کره جنوبی باید دارایی های 7 میلیارد دلاری ایران را مسدود تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صرفاً {به دلیل} عدم موافقت آمریکا اجتناب کرده اند تیز کردن آن امتناع تدریجی؟! این اقدام کره جنوبی چه تفاوتی همراه خود دزدی دریایی دارد؟!

در حالی کدام ممکن است ایران اسلامی اهرم های محکم برای مقابله همراه خود آن دارد، چرا باید تسلیم این اجبارها شویم؟!

کشورهایی کدام ممکن است اصول آمریکا را به تماس گرفتن «تحریم ثانویه» وضع کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیه جمهوری اسلامی تحریم کرده اند، نباید اجتناب کرده اند مجازات ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش های هنگفت قلدری شخصی اجتناب کنند.

ما می‌توانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید تنگه هرمز را به روی کشتی‌های تجاری، نفت‌کش‌های کره‌جنوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه کشتی‌های حامل کالا به کره جنوبی هر دو اجتناب کرده اند کره جنوبی ببندیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه روزی کدام ممکن است ۷ میلیارد دلار را تیز کردن نکرده‌اند، اجازه حرکت بدهیم. تنگه هرمز.

این رویه اساساً مبتنی بر 2 ادعا حقوق بین الملل، حق قانونی ایران اسلامی است. هر دو 9؛ کنوانسیون جامائیکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژنو کدام ممکن است در بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید II دلیل گرفت. «حق قصاص» معروف را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسب رئوس مطالب شده – قصاص – کدام ممکن است اقدام ایران را حق قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون ملاحظه کشورمان می شناسد.

این ملت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی ها باید بدانند کدام ممکن است همکاری همراه خود آمریکا در برخورد همراه خود ایران اسلامی 9 تنها ارزان است، اما علاوه بر این ارزش ای فوق العاده تا حد زیادی اجتناب کرده اند آنچه در صورت نقض تحریم های آمریکا متحمل می شدند، متحمل خواهند شد. به عبارت تولید دیگری، ما قادر هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید آنها را تحریم کنیم.»

***

دلایل خندوزی دانستن درباره نتایج تخلیه اسامی بدهکاران اصلی در موسسه مالی ها

سید احسان خاندوزی در خصوص نتیجه روال این وزارتخانه برای افشای اسامی بدهکاران اصلی اظهار داشت: بسیاری اجتناب کرده اند این بدهکاران اصلی برای بازپرداخت بدهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابطال لیست بدهکاران به موسسه مالی ها مراجعه کردند.

به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران، وزير امور اقتصادي را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارايي همراه خود انتقاد اجتناب کرده اند استفاده اجتناب کرده اند اين موضوع شناخته شده به عنوان يك سلاح سياسي نگاه به گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید فهرست بدهكاران در جيب عده اي بود كه اجتناب کرده اند آن عليه جريان رقيب استفاده كردند. اظهار داشت: ما در وزارت اقتصاد انصافاً آموزشی هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نفع مردمان حرکت خواهیم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این افشای داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفافیت در هفته های بلند مدت کاملتر احتمالاً خواهد بود. موسسه مالی‌ها، صحبت‌ها، صحبت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام‌هایی {در این} زمینه شد، با این حال اجتناب کرده اند آنها پرسیدیم کدام ممکن است خواه یا نه همه همزمان این پوشش را اجرا می‌کنند، مشکلی نیست از دارایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپرده‌ها اجتناب کرده اند عالی موسسه مالی خارج می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی موسسه مالی وارد عکس می‌شود.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاندوزی شکسته نشده داد: اجتناب کرده اند مدیران موسسه مالی ها خواستیم کدام ممکن است 30 فروردین فینال باری است کدام ممکن است این پوشش اجرا تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحمدالله این پوشش در ملت اعمال شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای بلند مدت نیز شاهد شکسته نشده این الگو بودیم.

وزیر امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی تصریح کرد: اجرای این پوشش موجب بازگرداندن دارایی ها به موسسه مالی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای پاسخگویی خوشایند تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید انشالله این الگو موقتی نبوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده ممکن است داشته باشد.

***

با این حال با توجه به تصویب قالب شفافیت در مجلس نمایندگان چطور؟

حسینعلی حاجیدلیگانی، یکی اجتناب کرده اند اعضای هیئت رئیسه مجلس نمایندگان در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود «شرق» اظهار داشت: شفافیت نظرسنجی در مجلس حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان باید عملکرد موکلان شخصی را در مجلس بدانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همکارانم گفتم قابل انجام است در مجلس روی حیله و تزویر باشد. ابتدا صدای شخصی را علنی کنند با این حال در بلند مدت وقتی صدای همه بازیگران آشکار شود اجتناب کرده اند حساسیت ها کاسته تبدیل می شود.پس درگیر نباشند از شفافیت حیاتی است.

یکی اجتناب کرده اند اعضای هیأت رئیسه مجلس نمایندگان اظهار داشت: «جدا از قالب شفافیت، قالب شفافیت عکس نیز روز سه شنبه همراه خود امضای بیش اجتناب کرده اند 200 مشاور به ریاست جمهوری تقدیم شد کدام ممکن است برای ادغام کردن شفافیت سه قوه، شورا است. چیز خوب در مورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلیه دستگاههای اجرایی». دلیل دادن.

مشاور پسران شاهین شهر در مجلس یازدهم شکسته نشده داد: با توجه به تجزیه و تحلیل قالب شفافیت در مجلس 2 حدس و گمان موجود است اول اینکه شخصی قالب کمیته آیین نامه خانه باید در اصل کار صحن باشد کدام ممکن است 2 حدس و گمان اجباری است. -سوم آرای نمایندگان هر دو قالب شفافیت باید برای همه افسران جدید تلقی شود.

عضو هیأت رئیسه {تأکید کرد}: اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است قالب شفافیت کمیته ترتیب مقررات نیازمند تصویب 2 سوم آرای نمایندگان است، قطعاً رأی اجباری را در جیب دادگاه کسب نخواهد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویب نخواهد شد. برای کلیه تجهیزات های اجرایی به گونه ای ترتیب تبدیل می شود کدام ممکن است خواستن به 2 سوم آراء نباشد، احتمال نظرسنجی تا حد زیادی اجتناب کرده اند در گذشته است.»

وی در طولانی مدت تعدادی از فاصله اظهار داشت: «طبق صحبت های آقای قالیباف رئیس مجلس اجتناب کرده اند پایین منبر، قالب شفافیت به همان اندازه نوک ماه مبارک رمضان تصمیم گیری پروژه تبدیل می شود». وی افزود: {در این} مرحله رای اولین در مجلس برگزار تبدیل می شود هر دو این قالب اولین هر دو قالب جدید به رای گذاشته تبدیل می شود.

متعاقباً اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است سنگ عظیم سیگنال نیست، به نظر می رسد مانند است شورای یازدهم قصد دارد همراه خود افزایش اندازه شفافیت، توپ را بر پایین سایر تجهیزات ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارکان اجرایی، همراه خود پیش آگهی صحیح بودن نظام، قالب شفافیت را لغو تدریجی. را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره. . ، چون معتقدند قالب زودتر 2 سوم رای ندارد متعاقباً تصویب نمی شود. به عبارت تولید دیگری هر دو شفافیت در همه تجهیزات ها، قوای مجریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو هر جا!

***

مالک پتروشیمی مینکالا کیست؟

برنا نوشت: پس اجتناب کرده اند تخلیه اسامی بدهکاران اصلی موسسه مالی بهبود صادرات توسط رسانه ها، خاص شد کدام ممکن است اولین لیست بدهکاران این موسسه مالی کدام ممکن است تسهیلات کلان ارزی اکتسابی کرده اند، نمایندگی فلز البرز ایرانیان بوده کدام ممکن است تنها همراه خود تسهیلات 2 یورویی همراه خود نرخ دولتی 3383 تومان در بهمن ماه 1394 بیش اجتناب کرده اند 1300 میلیارد تومان به موسسه مالی بهبود صادرات بدهکارم…

علاوه بر این اجتناب کرده اند مدارک دریافتی این تصویر خاص شد کدام ممکن است ضامن تسهیلات نمایندگی فلز البرز ایرانیان عبدالله عبدی سهامدار بی نظیر این نمایندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی ساختمانی اسمش فلزی هر دو نمایندگی ساختمانی با کیفیت حرفه ای مازندران است کدام ممکن است به سریه شمال تنظیم عنوان داد. نمایندگی تولیدی. پس اجتناب کرده اند تجزیه و تحلیل های تا حد زیادی خاص تبدیل می شود کدام ممکن است همه اشخاص حقیقی مشترکی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقای عبدی شبیه به شخص خاص است کدام ممکن است اخیرا در رسانه ها اجتناب کرده اند او شناخته شده به عنوان شخص خاص همراه خود 2 تصویر سراسری یاد شده است…

همراه خود تجزیه و تحلیل خبرنگار ما در مکان روزنامه مناسب ملت، خاص شد کدام ممکن است سهامداران پتروشیمی میانکاله سه سهامدار بی نظیر پتروشیمی میانکاله هستند.

نمایندگی سیمان نوین کدام ممکن است همراه خود تجزیه و تحلیل عنوان عبدالله عبدی شناخته شده به عنوان رئیس آن همراه خود 2 تصویر سراسری منحصر به فرد دیده شده است. علاوه بر این سهامدار تولید دیگری این پتروشیمی، نمایندگی تولیدی سری شمال است کدام ممکن است سهامدار بی نظیر آن نیز می باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چندین سال است کدام ممکن است شناخته شده به عنوان رئیس هیئت مدیره در آن حضور دارند … تعدادی از سالی است کدام ممکن است همسرش، خانم گیتا شوکاتی اجتناب کرده اند اعضای پرانرژی این نمایندگی شناخته شده به عنوان عضوی اجتناب کرده اند هیئت مدیره…

جاری جای پرس و جو است کدام ممکن است خواه یا نه زمان اعطای تسهیلات به نمایندگی مذکور {به درستی} خاص شده است هر دو به صورت دستوری چنین تسهیلاتی تیز کردن شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه فردی مذکور در چه روزی یکی اجتناب کرده اند بدهکاران عظیم موسسه مالی است اجتناب کرده اند طریق را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود چه اجاره ای اخذ کرده است. مجوز مونتاژ پتروشیمی به مشاوره محمدباقر قالیباف، رئیس حال مجلس شورای اسلامی، تعداد انگشت شماری میلیارد تومان برای راه اندازی نمایندگی پتروشیمی ارزش کرده اند. چطور به همان اندازه این مقیاس بدهی شخصی را در موسسه مالی ها تیز کردن نکردند؟!

علاوه بر این چگونه عبدالله عبدی همراه خود این همه مشکلات اجتناب کرده اند تغییر تعاونی شهرت کارمندان ایران زرین دشت به نمایندگی بلند مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید چگونگی تصمیم گیری هیئت تصفیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلاط نمایندگی آتی در موسسه مالی بلند مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل کمک به بلند مدت موسسه مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چگونگی کسب سهام موسسه مالی ایران پایین اجتناب کرده اند شهید نمایندگی سهامی عام را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکایت اجتناب کرده اند راه اندازی شد هر عالی اجتناب کرده اند مدیران این موسسه مالی در جیب دادگاه مالی اطمینان حاصل شود که سهامدار شدن در پتروشیمی میانکالا.

هشدار پرخطر روزنامه مقامات به استاندار مازندران

روزنامه ایران نوشت: اگرچه رئیس جمهور، رئیس گروه اطراف زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران مختلف اجتناب کرده اند جمله دادستان کل ملت دانستن درباره لزوم لغو مونتاژ ماموریت پتروشیمی میانکالا صحبت کردند، با این حال استاندار مازندران اصل داد اجتناب کرده اند شکسته نشده کار {در این} ماموریت جلوگیری شود.

با این حال استاندار مازندران دیروز در اظهار داشت وگویی به بهانه اعتراض تعدادی از مشاور اظهار داشت: برخی اجتناب کرده اند هنرمندان کدام ممکن است مطلقاً اطلاعی ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی دانند موضوع چیست، سری به میانکاله بزنند. خواه یا نه می توانم جایی بروم کدام ممکن است سریالی در جاری ضبط است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاغذی بردارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به فلان سریال 9 بگویم؟!

سید محمود حسین پور شکسته نشده داد: بحث اطراف زیست عالی موضوع تخصصی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید متاسفانه پایین اوج موضوعاتی یادآور سلبریتی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی گروه های مردمان نهاد، فساد، رانت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول است وگرنه ظاهر شدن کدام ممکن است به میانکاله {می رود} چه نسبتاً دارد؟

اظهارات استاندار در حالی مطرح تبدیل می شود کدام ممکن است در پی اصل رئیس جمهور به رئیس گروه اطراف زیست مبنی بر جلوگیری اجتناب کرده اند ساختمان پتروشیمی میانکالا، لغو مصوبه مقامات در گذشته با توجه به این ماموریت در اصل کار هیئت مقامات قرار گرفت. تاسیسات تولیدی {به دلیل} مشکلات زیست محیطی. را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون پایان بسته احتمالاً خواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید اصل کار مقامات سیزدهم را {در این} زمینه همراه خود قوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون بازو زدن به محیط اجرا تدریجی.

سوالات عباس عبدی دانستن درباره تاسیسات تولیدی پتروشیمی صالح

عباس عبدی، تحلیلگر امتیازات سیاسی در اعتقاد نوشت: چرا باید میدان های میانی پرهزینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشمند به ماموریت های تجاری اختصاص داده شود؟ خواه یا نه این پایین ها بدون هزینه فروخته شد هر دو واگذار شد؟

اگر فروخته شود، چقدر قطعا ارزش آن را دارد روی آن را دارد؟ اگر رایگان است اطلاع دهید چرا برای مجتمع پتروشیمی همراه خود قابلیت کم 90 هکتار اندیشه در مورد تبدیل می شود در حالی کدام ممکن است برای مجتمع های بالاتر کمتر از 20 هکتار گرفته تبدیل می شود.

خواه یا نه این مورد کافی نیست کدام ممکن است ما را به داستان شک کنیم؟ به معنای واقعی کلمه هستند سود بی نظیر این قالب، تصرف رایگان پایین است.

مشخص باشید پایین آنجا فوق العاده پرهزینه تبدیل می شود اگر کاربری اراضی منحرف شود به همان اندازه نیازی به محصولات بی نظیر پتروشیمی نباشد…

خواه یا نه مشخص هستید کدام ممکن است {در این} مورد تخلفی صورت نگرفته است؟ چرا قالب توجیهی پیچیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این قالب توجیهی زیست محیطی در اختیار مردمان قرار نگرفت؟

***

قیمت ها به سفارش کسی کاهش نیافته است

فرهتیگان نوشت: در حالی کدام ممکن است نزدیک به 9 ماه اجتناب کرده اند تحریک کردن به کار مقامات سیزدهم می گذرد، مقامات در مانترا بی نظیر انتخاباتی شخصی کدام ممکن است مدیریت درجه نهایی قیمت ها است، توفیقی به بازو نیاورده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همچنان شاهد افزایش قیمت ها هستیم. درجه محله

در چنین شرایطی کدام ممکن است قشر وسیعی اجتناب کرده اند مردمان معترض هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این افزایش ها مبارزه کردن می برند، معاون وزیر صمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس گروه حمایت خوردن کنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدکنندگان در ۲۴ فروردین ماه سال جاری ادعا کردند کدام ممکن است هرگونه افزایش قیمت موارد در سال جاری باید عالی شبه اصلاح شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال قبلی برگردد…

در ظاهر شد اول می توان این اظهارات را شناخته شده به عنوان حمایت اجتناب کرده اند خوردن کنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی محله تفسیر کرد، با این حال روزی کدام ممکن است به موضوع ظاهر شد کنید، این جملات نماد اجتناب کرده اند عدم دانش قوانین اولین علم اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت نشده به آموزه های آن دارد. ساخت کنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقدمه مشکلات تمدید شده مدت شدیدتر.

اظهارات رئیس گروه حمایت اجتناب کرده اند خوردن کنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات در روزهای جدیدترین جنجال زیادی به پا کرده است.

حتی افرادی که اقتصاد تحقیق نکرده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تحولات بازار آگاه هستند، می‌گویند کدام ممکن است اظهارات عباس اشتباه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشعشع فنی نیست، از قیمت عالی محصول تابعی اجتناب کرده اند متغیرهای اساسی یادآور دستمزد کارمندان، ارزش‌های چرخ دنده اولین است. در موجود در را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج اجتناب کرده اند ملت، قیمت نفتکش ها، نشاط، مالیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات صادراتی کدام ممکن است جدا از شومینه انتظارات تورمی، نمی توان پیش بینی تخفیف را داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در چنین شرایطی تولیدکنندگان را مجبور به تخفیف می تدریجی، تولیدکنندگان انگیزه شخصی را اجتناب کرده اند بازو می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند شرایط خارج می شوند. چرخه ساخت در درازمدت، “معیشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه مردمان بیشتر و بیشتر ای کشف نشده شبح قرار خواهد گرفت.”

***

واردات خودرو در شرف صدور مجوز

پیگیری های خبرنگار تسنیم حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است هفته قبلی مونتاژ مهمی در مجمع پیش آگهی مصلحت نظام در خصوص تخصیص حواشی واردات خودرو برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هفته جاری مونتاژ تکمیلی برگزار تبدیل می شود. شایان اشاره کردن است کدام ممکن است بحث مخالفت همراه خود واردات اجتناب کرده اند سوی مرجع برتر مدیریت تکمیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجمع پیش آگهی مصلحت نظام نظری {در این} خصوص نداشت.

صرف تذکر اجتناب کرده اند این چیزها چون آن است قبلا تاکید کردیم موضوع واردات خودرو در حیطه مقررات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به قوانین خاصی ندارد کدام ممکن است باید در مجلس شورای اسلامی تصویب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابلاغ شود. یعنی مقامات در سال 97 موضوع واردات خودرو را ممنوع کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظاهرا پس اجتناب کرده اند مکاتبه مناسب رئیس جمهور در خصوص ترتیب مات بازار خودرو، موضوع واردات خودرو در طولانی مدت اردیبهشت ماه مطرح احتمالاً خواهد بود.

بر این ایده به نظر می رسد مانند است در روزهای بلند مدت دیدگاه های مجمع پیش آگهی مصلحت نظام ضربان قلب روشنی برای ریاست جمهوری داشته باشد. یعنی اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس همراه خود واردات خودرو موافقت کرده اند، تصویب باقی مانده مجمع پیش آگهی مصلحت نظام نیز ممکن است {در این} زمینه مفید باشد.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر