دلایل رئیس اورژانس تهران دانستن درباره داده ها نجومی این گروه


به گزارش مهر، یحیی صالح الطبری اجتناب کرده اند {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است تکنسین اورژانس چقدر حقوق خواهد گرفت، خودداری کرد؟ تکنسین لیسانس همراه خود 19 سال سابقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 کودک 11 تومن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکنسین همراه خود 15 سال سابقه کاردانی 10 تومن حقوق تکنسین اورژانس هم در همین محدوده هست را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام میدن. آنها دستمزد بالایی اکتسابی نمی کنند.»
او اظهار داشت: «این غیر صادق بود. وی شکسته نشده داد: ابتدا باید بگویم کدام ممکن است امسال اجتناب کرده اند بالاترین نفر در اورژانس تهران به همان اندازه کمترین آن، همه پرسنل اورژانس تهران پاداش را انتخاب کنید و انتخاب کنید عیدی یکسانی اکتسابی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالص است کدام ممکن است حقوق اسفند ماه هم باشد. بهتر اجتناب کرده اند حقوق ماه های تولید دیگری».

صالح الطبری در نهایت اظهار داشت: شخص خاص کدام ممکن است فیش حقوقی اش خبرساز شد به معنای واقعی کلمه هستند حقوق 12 میلیونی اوست با این حال عالی سال هیچ کمکی اکتسابی نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 ماه اضافه دستمزد اکتسابی نکرد. حق مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه عامل در یک واحد جا. اگر کوپن حقوق ماه در گذشته را چک کنید به صحت موضوع پی خواهید برد.» مبلغ معوقه در فیش این شخص خاص نوشته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه عامل شفاف است.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر