دلخور شدیم / این روزهای دردسرساز قابل پیش بینی بود


به گزارش خبرگزاری فارس، یحیی گل محمدی در نشست خبری پس اجتناب کرده اند شکست 3 بر 2 پرسپولیس مقابل آلومینیوم اراک گفت: نتیجه ناامیدکننده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتوانستیم در حضور هواداران به نتیجه خوبی برسیم.

* اجتناب کرده اند شکست دادن هواداران ناراحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرمنده هستم

وی افزود: “با توجه به بحث فنی قادر نیستم بیش از حد صحبت کنم از این باخت برای ما خیلی ناسالم بود. ما واقعا به این برد خواستن داشتیم، با این حال متأسفانه نتوانستیم اجتناب کرده اند این مرحله حرکت کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواداران شخصی را راضی کنیم. ما واقعاً ناراحت هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این بابت ناراحتم. ما اجتناب کرده اند آنها خجالت می کشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قادر نیستم آنقدر با توجه به ورزشی صحبت کنم.

خطاها شخص خاص مرتکب شدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گل های قابل توجه زدیم

گل محمدی شکسته نشده داد: در نیمه اول گل های خوبی زدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبتا خوشایند ورزشی کردیم با این حال اجتناب کرده اند طرفی گل های خیلی بدی زدیم. خطاها شخص خاص مرتکب شدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گل های قابل توجه زدیم. از هر لحاظ الگو ورزشی به نفع نیروی کار حریف بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها به خوبی اجتناب کرده اند خطاها ما استفاده کردند. به نیروی کار آلومینیوم تبریک می گویم چون بلافاصله نیروی کار صادق ای را نماد دادند.

داور خواهد شد برای ما عالی ضربه پنالتی بگیرد

سرمربی پرسپولیس خاطرنشان کرد: برای جبران نتیجه، هر مهره ای را در پایین می گذاشتیم. با توجه به مسابقه نمی توان بیش از حد صحبت کرد با این حال در صحنه آخر داور خواهد شد پنالتی بگیرد با این حال ادامه دارد باید با توجه به آن بحث شود. من انصافاً مشخص نیستم با این حال چیزی کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند ورزشی در دوربین های تلویزیون دیدم این بود کدام ممکن است توپ به مدافع حریف .

* پیش سوراخ بینی روزهای سختی بود با این حال نباید دلخور شویم

گل محمدی افزود: همراه خود ملاحظه به این شکست نمی توان بیش از حد کسب اطلاعات در مورد ورزشی صحبت کرد. ما باید سعی کنیم خودمان را اجتناب کرده اند تذکر روحی کنار هم قرار دادن کنیم. شاید این روزهای دردسرساز به همان اندازه حدودی قابل پیش سوراخ بینی بود. باید نیروی کار بسازیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صبورتر کار کنیم. در لیگ احتمال کمتری برای استقلال داریم با این حال تمام امتحان شده شخصی را می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید دلخور شویم. ما همچنان باید به بلند مدت امیدوار باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید به این امتیازات در نظر گرفته شده کنیم.

* قبلا مسابقات فوق العاده خوبی اجتناب کرده اند هنانوف دیده بودیم

این گزارشگر اضافه کرد: پرسپولیس در بدترین نیمه فصل شکست خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند جامی کدام ممکن است پیش بینی کسب آن را داشت فضا گرفت با این حال وحید خانوف در حالی کدام ممکن است در نیمه اول خطا کرد، تاثیر زیادی روی گل سوم داشت. . اجتناب کرده اند نیروی کار آلومینیوم این پرس و جو کدام ممکن است چرا در نیمه دوم اینقدر به او هدف اصلی نکردید به همان اندازه هدف اصلی جاده دفاعی تیمش به هم نخورد. سرمربی پرسپولیس در {پاسخ به} این پرس و جو اظهار داشت: در نیمه دوم پس اجتناب کرده اند سقوط سعی کردیم اجتناب کرده اند مهره های تهاجمی استفاده کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند نیروهای دفاعی مناسب نبود. در حالی کدام ممکن است شاهد ورزشی های کنسولی فوق العاده خوبی بوده ایم. {در این} مسابقه نیز همراه خود ملاحظه برای عجله به حداقل رساندن نیروی کار حریف، سرعت واحد ممکن است به ما کمک تنبل.

وی افزود: او شرکت کننده جوانی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید جو با کیفیت صنعتی پایین بر خانوف تاثیر گذاشته بود با این حال اجتناب کرده اند تذکر فنی {به دلیل} کات خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعت حریف مجبور به اصلاح جاده دفاعی نشدیم.

* هر عبارت ای کدام ممکن است می گویم توجیهی برای باخت است. باید پرسپولیس را اجتناب کرده اند نو بسازیم

سرمربی نیروی کار پرسپولیس کسب اطلاعات در مورد هدف خستگی گیمرها پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم هدف اصلی آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دقایقی اجتناب کرده اند این دیدار توپ را فاش کرد، اظهار داشت: الان بدون در نظر گرفتن بخواهیم کسب اطلاعات در مورد این امتیازات صحبت کنیم تا حد زیادی متوجه می شوند. آنها برای توجیه ضرر است.” گیمرها ما همراه خود مشکلات زیادی گذراندن بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات زیادی را متحمل شدند. همه همه ما می دانیم کدام ممکن است قبلا چه بودیم. ما نخواهیم کرد بیش از حد کسب اطلاعات در مورد این امتیازات صحبت کنیم. باید تا حد زیادی امتحان شده کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسپولیس را بسازیم. ما باید امیدوارانه به کار شخصی شکسته نشده دهیم. این کاری است کدام ممکن است ما باید انجام دهیم.

گلی کدام ممکن است زدیم کمتر در فوتبال ایران زده تبدیل می شود
گل محمدی همراه خود دقیق اینکه در کل فصل چندین بار شاکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استعفا داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باخت پرسپولیس را باید ناشی اجتناب کرده اند خستگی گیمرها هر دو اتفاقاتی کدام ممکن است {در این} فصل برای او افتاد، دانست اظهار داشت: جام حذفی جام خطاها است. هر تیمی کدام ممکن است کمتر خطا تنبل هر دو خطا تنبل ممکن است قهرمان شود. مدتی روی گل های خوراکی هدف اصلی کردیم. گل دوم آلومینیوم واقعا قابل توجه بود کدام ممکن است در فوتبال ایران فوق العاده کم در حال وقوع است. مجموعه این اجزا باعث شد کدام ممکن است ورزشی را جدا بگذاریم. در صحبت‌هایم گفتم کدام ممکن است همه روزهای دردسرساز به یک معنا قابل پیش‌سوراخ بینی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیزی نبود کدام ممکن است بتوان اظهار داشت در یکی 2 روز قبل از امروز رخ داده است باشد. کارهای زیادی برای {انجام دادن} داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید تا حد زیادی امتحان شده کنیم به همان اندازه نیروی کار را بسازیم.

وقتی بازیکنی را در نیروی کار سراسری اجتناب کرده اند انگشت می دهیم باید مرحله او را درک کنیم

وی همراه خود ملاحظه به اینکه اخیرا توده ها گفتن شده کدام ممکن است کادر فنی پرسپولیس برای توسل به شرکت کننده توافق چندانی همراه خود این تجهیزات گلف ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ضرر به همان اندازه چه ابعاد روی کار پرسپولیس در جام حذفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لیگ برتر انگلیس تاثیر گذاشته است. اظهار داشت: باختیم. {افرادی که} در مرحله نیروی کار سراسری بودند. شرایط پولی تجهیزات گلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجره بسته اجازه نداد شرکت کننده خوبی بگیریم. من نمی گویم گیمرها ناسالم، ضعیف هر دو ضرر دارند.

* امتیاز بیشتری نسبت به سال قبلی مخلوط کردیم

سرمربی پرسپولیس اظهار داشت: این اتفاق در پرسپولیس رخ نداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها فعلی را توسل به کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بودجه تجهیزات گلف رسیدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی روزی کدام ممکن است بازیکنی را به خدمت گرفتیم {به دلیل} بسته شدن پنجره نقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقالات تعدادی از ماه نتوانستیم اجتناب کرده اند او استفاده کنیم. مشکلات در همه زمان ها موجود بوده با این حال همراه خود تمام این دلایل در لیگ برتر اجتناب کرده اند تذکر امتیازی کار خوبی انجام دادیم به همان اندازه الان امتیازات خوبی مخلوط کردیم. اجتناب کرده اند پارسال به همان اندازه نوک هفته {بیست و چهارم} عالی امتیاز تولید دیگری کسب کرد با این حال استقلالی ها توانستند امتیاز بیشتری کسب کنند.

* در همه زمان ها روزهای بدی در گذشته تاریخی پرسپولیس موجود بوده

گل محمدی خاطرنشان کرد: ما هر کاری اجتناب کرده اند دستمان برمی به اینجا رسید انجام دادیم، امتحان شده شخصی را افزایش دادیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف اصلی داشتیم، با این حال باید همراه خود دقت بیشتری بحث کنیم کدام ممکن است چرا نیروی کار به این مرحله رسیده است. اگر بخواهم الان اجتناب کرده اند آزمایش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرفتاری های پرسپولیس بگویم شاید کسی حرفم را ادراک نمی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرفم را نمی پذیرفت. هواداران ما در سال های فعلی جام های زیادی دیده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ وقت دوست ندارند پرسپولیس جام را اجتناب کرده اند انگشت بدهد. ناراحتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غم آنها را انصافاً درک می کنم، با این حال در همه زمان ها روزهای بدی در گذشته تاریخی پرسپولیس موجود بوده. اینطور نبود کدام ممکن است این نیروی کار هر سال قهرمان جام حذفی شود.

* «پرسپولیس» یک بار دیگر خودش را پیدا می تنبل

وی افزود: بالقوه است الان یک بار دیگر چنین فاصله ای تکرار شود، با این حال این نیروی کار {به دلیل} هواداران خوبی کدام ممکن است پیدا کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودش را پیدا کرده، عقب نمانده است. پرسپولیس توده ها خودش را پیدا کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما هم باید همین کار را بکنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بلند مدت امیدوارتر باشیم.

من بازیکنانم را برای باخت بی ارزش نمی دانستم

سرمر بی پرسپولیس همراه خود ملاحظه به اینکه هرکدام اجتناب کرده اند گیمرها حال پرسپولیس مشهور بیشتری نسبت به گیمرها آلومینیوم دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید در بین گیمرها اراکی تنها اجتناب کرده اند مهرداد بایرامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسماعیل شریفات شناسایی برده شود کدام ممکن است آنها نیز شیوع خاصی نسبت به قرمزها نداشتند. این دلیل است انتظارات زیادی اجتناب کرده اند شاگردانش {می رود} پدر: من به هیچ وجه گیمرها را برای باخت بی ارزش {نمی دانم}. اگر این نیروی کار ضرر فنی دارد، وظیفه آن همراه خود من است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این وظیفه را بر عهده می‌گیرم. من همراه خود بازیکنانم مسکن کرده‌ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌دانم آنها چگونه امتحان شده می‌کنند، را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌دانم کدام ممکن است انجام کار برای او یا او چقدر دردسرساز است. من به هیچ وجه اجتناب کرده اند شرکت کننده شکایت {نمی کنم} از می بینم کدام ممکن است او بهتر از عملکردش را دارد.

من نقطه ضعف ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید وظیفه ها را می پذیرم

گل محمدی اظهار داشت: اگر کاستی هایی موجود است باید پاسخگو باشم، وظیفه را بپذیرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین کار را خواهم کرد. من در کنترل این همه گرفتاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزهای سختی هستم کدام ممکن است هواداران می گذرانند. گیمرها کمترین موقعیت را {در این} موضوع دارند.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر