دلیل برای شومینه سوزی در باتلاق در سانجی چیست؟


رئیس اداره ایمنی جو زیست ناگادا اجتناب کرده اند مهار شومینه سوزی محافظت طبیعی در باتلاق های دریاچه سنگی در سراسر جهان نجدا خبر داد.

اکبر محمدیان در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار ایسنا، بابیان اینکه گزارش این شومینه سوزی اجتناب کرده اند سوی جوامع بومی ادعا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله همراه خود گروه های اطفای حریق در آل محمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت فاجعه شهرستان هماهنگ شد به همان اندازه به محل شومینه سوزی گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شومینه را مهار کنند. . مهار مناسب شومینه {به دلیل} عدم ورود مناسب به محل شومینه سوزی، محل باتلاقی، بازدید کنندگان با کیفیت حرفه ای ماشین های شومینه نشانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط جنگلی بومی چندین ساعت به اندازه انجامید.

وی ذکر شد: تالاب در سراسر جهان سانجی 740 هکتار مساحت دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه برآوردها روز پنجشنبه حدود 12 هکتار اجتناب کرده اند محافظت طبیعی این تالاب طعمه حریق شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل برای شومینه سوزی در جاری بازرسی است.

انتهای پیام