دوئل وزرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان حقوقی | پایگاه خبری تحلیلی عدالت


یکی اجتناب کرده اند نمایندگان مجلس ذکر شد: آن دسته اجتناب کرده اند نمایندگانی کدام ممکن است به برخی وزرا بدرفتاری می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنها عبارات زشت استفاده می کنند، خوب سری اختلافات خصوصی همراه خود این وزرا دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ علت نسبتاً پایین حرفه آنها {وجود ندارد}.

جواد نیکوبین در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران، دانستن درباره اعتراض تعدادی از مشاور مجلس به وزرا ذکر شد: اکنون زمان اصلاح کابینه نیست، از کابینه ادامه دارد به آن است چیزی کدام ممکن است باید رسیده است، نرسیده است. نباید بگذرد کمتر اجتناب کرده اند 10 به همان اندازه 15 ماه اجتناب کرده اند عمر مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات باید خوب سال همراه خود بودجه ای کدام ممکن است این مقامات حاضر می دهد اداره شود، سپس انتخاب گیری برای اصلاح کابینه همراه خود تعیین مقدار وزرا باشد.

وی همراه خود دقیق اینکه در مجموع وزرای کابینه سیزدهم تاکنون کار کردن خوبی داشته اند، افزود: با این حال وزرا باید امتحان شده شخصی را افزایش دهند. بالا شش ماهه اول سال 1401 زمان مناسبی برای سنجش کار کردن اعضای کابینه {خواهد بود}.

رئیس مجلس خراسان رضوی ذکر شد: آن دسته اجتناب کرده اند نمایندگانی کدام ممکن است به برخی وزرا ظلم می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنها عبارات زشت استفاده می کنند، خوب سری اختلافات خصوصی همراه خود این وزرا دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ علت نسبتاً پایین حرفه آنها نیست.

نیکوبین شکسته نشده داد: در جاری حاضر حداقل شخصاً هیچ دلیلی برای ما نمایندگان مجلس برای عزل خوب وزیر {وجود ندارد}. همراه خود وجود اینکه چندین وزرا متهم به سیستم س toال کردن شدند، با این حال ادامه دارد این اطلاعیه نرسیده است.
انتهای پیام