دیدار ممکن است همراه خود پوتین خوب دیدار دلپذیر نبود


کارل نامر، صدراعظم اتریش پس اجتناب کرده اند دیدار همراه خود ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در مسکو، ذکر شد: دیدار همراه خود پوتین در مسکو دلپذیر نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو صریح را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق العاده سخت بود.

ناهامر ذکر شد: «به پوتین گفتم کدام ممکن است مبارزه در اوکراین باید بالا یابد، از همه طرف‌ها شکسته‌اند.

پیش اجتناب کرده اند این الکساندر شالنبرگ وزیر امور خارجه اتریش گفتن کرده بود کدام ممکن است در نشست صدراعظم اتریش را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس جمهور روسیه خبری نخواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایید کرد کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند این دیدار دوجانبه کنوانسیون خبری برگزار نخواهد شد.

کارل نهمر، صدراعظم اتریش روز یکشنبه پس اجتناب کرده اند گفتگو همراه خود ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، برای گفتگو همراه خود پوتین کسب اطلاعات در مورد وضعیت اوکراین وارد مسکو شد.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر