رئیس جمهور به مخبر دستور داد تا مبالغ دریافتی بازنشستگان را بررسی کند


به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در توییتر خود نوشت:

آیت الله رئیسی در پی استعلام جمعی از بازنشستگان محترم در خصوص وضعیتی که در سال جاری از رئیس جمهور دریافت کردند، به معاون اول رئیس جمهور دستور داد با حضور نمایندگان بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی موضوع را بررسی و حمایت خود را اعلام کنند. پیشنهادات”.