رئیس جمهور وارد دزفول شد


به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی صبح جمعه برای افتتاح طرح آبرسانی غدیر که برای آبرسانی به ۲۶ شهر و ۱۰۰۰ روستای استان خوزستان در دولت سیزدهم و تامین آب شرب ۵۲ درصد جمعیت کشور اجرا شد، وارد دزفول شد. این استان

تطبیق این مهم در سال 1386 کلید خورد اما تا سال گذشته کمتر از 50 درصد پیشرفت داشت، در اولین سفر رئیس جمهور به استان در اوایل استقرار دولت مردمی با تاکید بر دکتر رئیسی با بیان اینکه مردم استان خوزستان در کمترین زمان ممکن از برکت برخوردار خواهند شد، برای دستیابی به آب با کیفیت با اعطای وام های ضروری این امر در دستور کار قرار گرفت و با تلاش مهندسان ایرانی این امر اجرایی شد. و کارگران

این پروژه عظیم آب شرب حدود 4.7 میلیون نفر در استان خوزستان را تامین می کند.

یکی از دستاوردهای مهم این پروژه بزرگ، گسترش عدالت در اقصی نقاط استان خوزستان، ثبات اجتماعی و توسعه زیرساختی کشور خواهد بود.