رئیس معظم انقلاب به صورت خشمگین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیونی همراه خود افراد سخن خواهند ذکر شد


به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی محل کار مقام معظم مدیریت، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رئیس معظم انقلاب اسلامی در فینال جمعه اجتناب کرده اند ماه مبارک رمضان مصادف همراه خود روز جهانی قدس به صورت خشمگین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیونی سخن خواهند ذکر شد.

این سخنرانی ساعت ۱۶ روز ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ اجتناب کرده اند جامعه‌های خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید برون‌مرزی رسانه سراسری منتشر شده ممکن است.