راه‌های کاهش درجه کلسترول خطرناک


به گزارش فارس به نقل اجتناب کرده اند هندوستان تایمز، محققان تاکید می‌کنند،  «وقتی کلسترول اکسیده می‌شود، خطرناک می‌شود. به همین دلیل، بیشتر است به آنچه می‌خورید ملاحظه داشته باشید».

کلسترول مرتب سازی چربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند داروها مهم غشا است. کلسترول در خون هم موجود است. کلسترول موقعیت فوق العاده مهمی در هیکل دارد. ماده مومی حال در خون به مونتاژ سلول‌های مفید کمک می‌تنبل. همراه خود این جاری، محدودیتی برای مقدار کلسترولی کدام ممکن است هیکل ما {باید داشته باشد} موجود است، کلسترول بالا می‌تواند عواقب نامطلوبی بر هیکل داشته باشد. همراه خود کلسترول بالا، رگ‌های خونی رسوبات چربی تحمیل می‌کنند کدام ممکن است تا حد زیادی در نتیجه افزایش خطر بیماری‌های قلبی تبدیل می شود. همراه خود تعدادی از اصلاح در سبک مسکن می توان درجه کلسترول خطرناک را کاهش داد.

به آگاه متخصصان،می‌توان تقویت می کند‌های ویتامین E را برای کاهش درجه کلسترول خطرناک در هیکل خوردن کرد؛ محاسبه چربی اشباع مصرفی راه عکس برای مدیریت درجه کلسترول است. چربی اشباع شده در صورت خوردن بیش از حد می‌تواند عواقب نامطلوبی بر هیکل داشته باشد، روزی کدام ممکن است اشخاص حقیقی چربی‌های اشباع شده معادل گوشت بنفش را انتخاب کنید و انتخاب کنید روغن خوردن می‌کنند باید مراقب مقدار آنها باشند. 

به آگاه مشاوران، خوردن کربوهیدرات نیز باید خرس تذکر قرار بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید  داروها غذایی معادل سبوس جو را انتخاب کنید و انتخاب کنید حبوبات درست تشکیل فیبر محلول باید در رژیم غذایی گنجانده شوند.

پیشنهاد تبدیل می شود اشخاص حقیقی اجتناب کرده اند روغن‌های تشکیل اسیدهای چرب غیر اشباع پرهیز کنند.