راه های پیشگیری از گرمازدگی


گروه سلامت
4010410093

نوشیدن آب فراوان، نوشیدن نوشیدنی های سرد، ماندن در خانه یا در سایه، خنک ماندن و گردش هوا در اطراف، کاهش فعالیت بدنی، پرهیز از فعالیت های شدید در هوای گرم و … از جمله راه های پیشگیری از گرمازدگی است.