رد تمام فرضیه های قبلی در مورد دایناسورها


بسیاری از ما با نظریه رایج در مورد چگونگی انقراض دایناسورها در 66 میلیون سال پیش آشنا هستیم. دلیل این امر برخورد شدید یک شهاب سنگ با زمین است که پس از آن عصر یخبندان جهانی به دلیل انبوه گرد و غبار در جو زمین آغاز شد.

اما دوره بسیار مرموزتر و کمتر مورد بحث انقراض دایناسورها وجود دارد. یک رویداد انقراض 202 میلیون سال پیش که خزندگان بزرگی را که تا آن زمان بر این سیاره حکمرانی می کردند، از بین برد، به نظر می رسد راه را برای تسلط دایناسورهای جدید هموار کرده است. اینکه چه چیزی باعث این انقراض شد و چرا دایناسورها به قیمت سایر موجودات رشد کردند تا به امروز در هاله ای از ابهام قرار دارد.

تا به حال، دانشمندان معتقد بودند که جهان در دوره تریاس (حدود 251 تا 201 میلیون سال پیش)، زمانی که خزندگان غول پیکر منقرض شدند و شرایط مشابهی در دوره بعدی وجود داشت، داغ و پر از بخار بود. دوران دایناسورها با این حال، تحقیقات جدید نشان می دهد که دایناسورهای تریاس پسین، که در آن زمان تنها گروه کوچکی بودند و بیشتر به مناطق قطبی حرکت می کردند، به طور منظم در شرایط یخ زدگی مقاومت می کردند.

رد پای برخی از دایناسورها که اخیراً در چین کشف شده است، با تکه‌های سنگی عجیب همراه است که تنها در حضور رسوبات یخی می‌توانند تشکیل شوند. محققان چینی، آمریکایی و سوئدی درگیر با این موضوع می گویند سرمای قطبی به تدریج به نقاط دیگر سرایت کرد و خزندگان خونسرد را از بین برد. اما دایناسورها که قبلاً با این سرما سازگار شده بودند زنده ماندند و تکثیر شدند.

دوره تریاس همچنین شامل یک دوره کوتاه زمین شناسی یک میلیون ساله است که در طی آن بیش از سه چهارم همه گونه های زمینی و دریایی روی این سیاره منقرض شدند، از جمله سخت پوستان، مرجان ها و همه خزندگان شناخته شده. دقیقاً مشخص نیست که در این مدت چه اتفاقی افتاده است. اما بسیاری از دانشمندان این رویدادها را به مجموعه ای از فوران های آتشفشانی عظیم نسبت می دهند که احتمالاً صدها سال به طول انجامید و باعث افزایش مرگبار دمای زمین و اسیدی شدن آب های اقیانوس ها شد.