رزمایش مشترک نیروهای سعودی و عراقی در شمال عربستان سعودی


به گزارش فارس، رزمایش مشترک نیروی زمینی عربستان و عراق موسوم به «الاشک العرب» در منطقه شمال عربستان آغاز شده است.

این رزمایش روز دوشنبه با حضور نیروهای زمینی عربستان و عراق در مرکز آموزشی نظامی شاهزاده خالد بن سلمان در شمال عربستان با حضور سرتیپ صالح بن احمد الزهرانی، فرمانده منطقه شمالی ارتش عربستان سعودی آغاز شد. خبرگزاری (WAS) گزارش داد که افسران سعودی و تعدادی از افسران سعودی و عراقی آغاز شده و تا 9 روز ادامه خواهند داشت.

الزهرانی در این زمینه هدف از برگزاری این رزمایش ها را تقویت همکاری ها و تبادل تجربیات نظامی بین عراق و عربستان سعودی عنوان کرد.

وی افزود: این رزمایش بخشی از برنامه آموزشی نیروهای مسلح عربستان سعودی با نیروهای کشورهای دوست و برادر به منظور افزایش سطح آمادگی رزمی و تبادل تجربیات رزمی موفق است.