رسیدن به اهداف انقلاب زمان بر است


به گزارش ایسنا، علی اکبر صالحی، معاون رئیس جمهور و معاون پژوهشی فرهنگستان علوم و رئیس سابق سازمان انرژی اتمی، برگزاری این همایش در روز شنبه را «به موقع» خواند و گفت: ۴۰ سال از انقلاب می گذرد. طبیعی است که برای رسیدن به بلوغ کمی زمان می برد و با همه فراز و نشیب ها، اکنون وقت آن است که درباره مقوله های اقتصادی و تاثیر دیپلماسی بر اقتصاد صحبت کنیم.

وی بیان کرد: ایران در چهار دهه با همه سختی هایی که از جنگ تحمیلی گرفته تا تحریم های ویرانگر مواجه بوده ایم، به لطف خداوند و همت مردم و تلاش های دولت هایی که آمده، در شرایطی قرار داریم. جایی که بتوانیم چنین کنفرانس هایی برگزار کنیم و حرفی برای گفتن داشته باشیم.

صالحی ادامه داد: رسیدن به اهداف انقلاب زمان بر است. هر کدام از ما ممکن است در زمان مسئولیت خود موفقیت ها و شکست هایی داشته باشیم، اما استقلال سیاسی یکی از مهم ترین اهداف انقلاب بود و همواره برای تحقق این هدف گام برداشته ایم. سازگاری یکی دیگر از اهداف سیستم ما است، بسیار واضح و مطلوب.

وزیر امور خارجه سابق کشورمان درباره زیرساخت های کشور گفت: به لحاظ کمی رشد قابل توجهی در آموزش داشته ایم و جمعیت علمی ما نسبت به جمعیت کشور افزایش چشمگیری داشته است. از نظر کیفی فکر می کنم رکورد قابل قبولی داریم. ما بیشترین تعداد مقالات بین المللی منتشر شده و مرتبط با این مقالات را داریم.
از نظر گازرسانی و گازرسانی بیش از 95 درصد خانواده های ایرانی به گاز شهر متصل هستند و این یعنی بیش از چند صد هزار کیلومتر خط لوله گازدار شده است. در شرایط جنگ تحمیلی و تحریم تامین می شوند پس بهتر است این نیمه پر لیوان را فراموش نکنیم تا نیمه خالی را نگاه نکنیم. ما باید همیشه از دولت ها بخواهیم که تغییرات را تسریع کنند.
معاون پژوهشی فرهنگستان علوم در خصوص توسعه صنعت برق در کشور گفت: پیک مصرف برق در کشور ما به 68 هزار مگاوات رسیده و جمعیت دو برابر شده است که رسیدن به آن آسان نیست. .