رشد علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری در ملت ثمره عقلانیت انقلابی است


به گزارش فارس، محسن نراقی دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی ملت عصر در لحظه در دیدار رمضانی دانشجویان همراه خود رئیس معظم انقلاب به سخنرانی صنوبر.

محتوای متنی سخنان مشاور دانشجویان بسیجی در یکپارچه آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام علیکم آقاجان

اجازه است؟

در گام دوم انقلاب اسلامی، ‌ایران گران نیازمند پیشرفت جهشی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امید جز بی نظیر ترین مولفه‌های پیشرفت خوب گروه در راه حرکت {به سمت} آرمان های شخصی می‌باشد، به عقیده ما امیدآفرینی در گروه حال ما برای حرکت {به سمت} تمدن نوین اسلامی نیازمند دگردیسی است کدام ممکن است {در این} باب نکاتی تقدیم حضور می‌گردد.

ما معتقدیم برای دگردیسی جذاب 2 اساس اساسی دارد:

۱- ترسیم نقشه راه تحولی

 ۲- معنی نتیجه گیری بخشی به آن است

ناظر به نقشه راه دگردیسی

 اسناد بالادستی زیادی هم­چون، سند توجه‌انداز 20 ساله، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نگارش یافته‌اند؛ متعدد اجتناب کرده اند  این اسناد، {به دلیل} بازدید «کلیات»، «سنجش­ناپذیر بودن»­ همراه خود نقدهای جدّی اجتناب کرده اند جمله «عدم ارجاع به واقعیت میدان» مواجه‌اند، مصداق مناسب این ناکارآمدی در سندنویسی برای دگردیسی، سند دگردیسی بنیادین آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش است کدام ممکن است تقریبا هیچ پیشرفتی در بخش حرکت نداشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش ملت به جای آن دگردیسی دچار فاجعه شده است!  

معتقدیم کمرنگ بودن نتیجه گیری بخشی اجتناب کرده اند نیازها انقلاب اسلامی در بخش حرکت، را باید در 2 مسئله {جستجو کرد}؛    

« اول فقدان قالب کلان

را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم  نبود نظامات حکمرانی مربوط» است.

 کمیت بالای امتیازات بی ­پاسخ در بخش ­هایی معادل پول را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی، مسکن، سلامت، دنیای آنلاین ما، خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام تعلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی­ الخصوص بحثی زیربنایی معادل عدالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت، گواه نقطه ضعف {در این} 2 بخش است.

 با بیرون شک متولی بی نظیر {پاسخ به} این امتیازات در درجه کلان «نهاد علم» است. با این حال متاسفانه نهاد علم شخصی اولین موضوع دگردیسی است. بخش‌های علمیه بیشتر اوقات هر دو همراه خود امتیازات حکمرانی نسبت معناداری ندارند هر دو حاوی ایده ها انتزاعی اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علوم انسانی در دانشکده نیز، عمدتا حاوی تفسیر هر دو اسلامیزه کردن مباحث ساخت شده توسط اندیشمندان غربی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده های ما هیچ گونه مفهوم ای برای نیازهای تحولی انقلاب اسلامی ساخت نمی‌تنبل.

ما راهکار را، هدف اصلی نهاد علم بر امتیازات کلان انقلاب اسلامی می‌دانیم؛ را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر جز اجتناب کرده اند طریق تعیین کنید‌گیری گفتگوهای دقیق بین صاحبان اندیشه محقق نمی‌شود. در صورت نتیجه گیری این امر، اندیشمندان دقیق جای «ژورنالیست‌های اندیشمند نما» را خواهند گرفت. اجتناب کرده اند به نظر می رسید ما، مانع بی نظیر نتیجه گیری این امر مهم «ضعیف تحمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخوردهای حذفی» در بخش اندیشه ای است! چارچوب برخی اجتناب کرده اند آقایان آنقدر خوب است کدام ممکن است حتی برخی دلسوزان درس پس داده نظام اسلامی نیز تحمل نمی شوند.

نتیجه بیشتر اینها به نظر می رسید این شده کدام ممکن است دانشکده های ما اجتناب کرده اند پویایی بحث های ذهنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اینجا رسیدِ اندیشمندان، تمیز شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها برخی چهره های سیاسی کم بنیه، حق سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اینجا رسید به مدرسه را دارند! 

با این حال؛ همراه خود ایده بدست آوردن به حداقل یک قالب کلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدل های عملیاتی آن، فرایند دگردیسی نیازمند لوازمی است کدام ممکن است به اختصار به برخی اجتناب کرده اند آنان می‌پردازیم:

اول- دگردیسی در ساختارهای کهنه

فربهی ساختاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کثرت مراجع انتخاب­گیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش­گذار در برخی بخش‌ها، بخش را به گونه‌‌ای رقم زده کدام ممکن است در تزاحم میان این ساختار‌ها، هر دو انتخاب اجباری متعهد شدن نمی­شود، هر دو انتخاب اجباریِ بهنگام متعهد شدن نمی‌شود هر دو انتخاب واحدی گرفته نمی­شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر نهادی در جاری مونتاژ جزیره خویش است، را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو انتخاب می گیرند، ولی پاسخگویی انتخاب گرفته شده توسط هیچ­کس پذیرفته نمی­ شود. عدم توافق میان ساختارهای متولی امر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلافات سال­های فعلی این نهاد‌ها اعم اجتناب کرده اند صداوسیما، وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی، شورای برتر انقلاب باکلاس، شورای برتر دنیای آنلاین ما، گروه بازاریابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید… شاهد مثال مدعای مذکور است!

تزاحم میان این نهاد‌ها به حدی است کدام ممکن است حتی روزی کدام ممکن است حضرتعالی همراه خود هدف تعمیر آن، اصل بازطراحی نهادهای باکلاس را صادر کردید، نهاد‌های فوق در امر باز طراحی نیز همراه خود یکدیگر به تزاحم خورده­اند.

فینال خروجی این مانکن غلط در انتخاب گیری هم همین ماجرای پاسکاری قالب صیانت – فارغ اجتناب کرده اند مناسب هر دو غلط بودن آن- در بین تجهیزات های نظام است. نتیجه این به هم ریختگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم پاسخگویی‌پذیری این شده، کدام ممکن است فضای باکلاس ملت در بخش دنیای آنلاین ما به سرزمین اشغالی تغییر شده است!

فارغ اجتناب کرده اند بحث دگردیسی ساختار، پیرامون برخی سازوکارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات درمورد به نهادها سوالاتی در افکار فرزندان انقلابیتان تعیین کنید گرفته کدام ممکن است در همین جا به 2 مورد اجتناب کرده اند آن می پردازیم:

1. خواه یا نه بنظر ممکن است الزامی به وجود نهادی تماشا بر حسن اجرای قوانین اساسی موجود است؟

2. خواه یا نه ورود شورای نگهبان به بخش تجزیه و تحلیل مصالح سیاسی کت و شلوار همراه خود شأن ساختاری-قانونی این نهاد مقدس است؟

دوم- محدوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتصاب تحولی

 اولین مشخصه تحولی، مسلح بودن به عقلانیت انقلابی است. دگردیسی دقیق، عقلانیت انقلابی مسئولان را می‌طلبد. سال‌هاست برخی ادعای تناقض انقلابی­گری همراه خود عقلانیت دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودشان را «تصویر عقلانیت!» نماد می­دادند؛ درحالیکه ثمره­ی عقلانیت آنها برجامی شد کدام ممکن است باقی مانده است کدام ممکن است باقی مانده است است جایگزین برخی طراحی‌های جدید را اجتناب کرده اند پوشش خارجی ما سلب کرده!

انقلاب اسلامی همراه خود عقلانیت مرسوم به پیروزی نرسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این عقلانیت نیز پیشرفت نمی‌تنبل!

 اگر بنا بود همراه خود تجهیزات ذهنی برخی آقایان نظام اسلامی اداره می شد، شبیه به ابتدا باید نبرد تحمیلی را واگذار می کردیم، موشک های شخصی را عرضه می دادیم!

رشد علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری در ملت ثمره عقلانیت انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعطیلی فناوری هسته ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیمان ریختن در روده ها رآکتور اراک کدام ممکن است روده ها دانشمندان ایرانی بود ثمره عقلانیت برخی آقایان است! در لحظه هم اگر تجهیزات پوشش خارجی ملت بخواهد همراه خود عقلانیت آقایانِ قبلی اداره شود، ثمره ای جز پشیمانی برای ملت نخواهد داشت!

دومین مشخصه تحولی، متوقف نشدن در سازوکار‌های کهنه است. الگوی‌‌ای اجتناب کرده اند حرکت اجتناب کرده اند محافظه کاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفکرات کهنه کدام ممکن است در نتیجه دگردیسی شده، اقدامات نو در بخش خبر صداوسیماست کدام ممکن است امیدواریم عده‌‌ای سرعت این حرکت را تنبل نکنند.

سومین مشخصه تحولی، از گرفتن به نظر می رسید تحولی است. شناخته شده به عنوان الگوی برخی تجهیزات‌های محرومیت ­زدا، بجای توانمندسازی قلمرو هدف را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید گل درآوردن مستضعفان (مفهوم‌‌ای کدام ممکن است توسط گروه‌های جهادی فهم شده با این حال توسط برخی مسئولین باقی مانده است فهم نشده)، به برخی مسیرهای سهل الوصولِ رایج را انتخاب کنید و انتخاب کنید همیشگی با این حال ناکافی مثل گلوله کردن بسته‌های معیشتی اکتفا می کنند!

چهارمین مشخصه تحولی، شجاعت در انتخاب گیری است. شجاعت در انتخاب گیری ایجاب می تنبل؛ کدام ممکن است برای دلخوشی غیرواقعی مردمان هر دو بخشی اجتناب کرده اند مردمان انتخاب غلط هر دو بی تصمیمی را محدوده نکنیم!

حتما در بخش اداره ملت در بزنگاه هایی انتخاب مناسب برخلاف خواست ظاهری بخشی اجتناب کرده اند مردمان هر دو نیازمند مقابله همراه خود گروه‌های انحصار گر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذی نفع است؛ تصمیماتی ناظر به ساماندهی دنیای آنلاین ما، ساماندهی نظام مالیاتی، اصلاح نظام سلامت، نظام بانکی، قالب شفافیت … حتما همراه خود از دوام اجتناب کرده اند سوی ذی نفعان هر دو ایده ها کلی مواجه ممکن است؛ با این حال در چنین مکان هایی اجتناب کرده اند مسئولین پیش بینی می­رود بجای انتخاب نگرفتن، انتخابِ توأم همراه خود تبیین بگیرند. کمیت بالای ماموریت های نیمه تمام را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالب های غلط معادل پتروشیمی میانکاله را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو قالب های فولادی در وسط کویر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناکارآمدی مزمن در صنعت خودرو حاصل همین نوع برخورد همراه خود امتیازات ملت است!

رئیس انقلاب! برخی مسئولین باید بدانند همراه خود راضی نگه­از گرفتن همه نمی‌توان انگشت به اقدامات اساسی زد. متاسفانه بدعت نامبارکی را شاهد بوده ایم کدام ممکن است برخی انتخاب می‌گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای توجیه انتخاب شخصی اجتناب کرده اند حضرتعالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام مایه می‌گذارند…

 آقاجان حقیقتا در برخی اجتناب کرده اند مسئولین نیازمند «جهاد انتخاب» هستیم …

تنظیم در نظامات گزارش دهی مسئولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییر آن اجتناب کرده اند گزارش اقدام ­محور به گزارش نتیجه ­محور، تحمیل شاخص‌های شفاف در انتصابات، اساساً مبتنی بر انجام اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 ارتباطات قبیله­ ای، تحمیل صندلی اخیر برای مسئولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحمل شدن ارزش خطاها اشخاص حقیقی به شخصی اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 بیت المال را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل سازوکاهایی برای جلوگیری اجتناب کرده اند تحمیل رانت برای مسئولین، همگی فراهم می کند محدوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتصاب مسئولان تحولی در ملت است!

با این حال بدیهی است کدام ممکن است هیچ تحولی در ملت جز همراه خود همراهی مردمان حاصل نمی شود کدام ممکن است مفصل با اشاره به آن بحث شده با این حال کمتر با اشاره به آن امتحان شده شده کدام ممکن است نیازمند جهاد تبیین توسط حلقه های میانی است…

خوب نکته اضافی با اشاره به مانترا سال:

نتیجه گیری اقتصاد داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد روز افزون نمایندگی های داده ها بنیان، نیازمند کدام ممکن است بردارهای اقتصاد کلانِ ملت، «مشوّقِ ساخت» باشند به همان اندازه زمینه­ انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهش برای فضای داده ها­ بنیان هم کنار هم قرار دادن باشد؛ با این حال وقتی در اقتصاد ما دوست ندارم رویه مقرون به صرفه، جهت عمومی یعنی صرفه­ سرمایه­­­­­­­ گذاری در قیاس بین بازار مولد را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرمولد، از نزدیک به نفع بازارهای غیر مولد است، کدام ممکن است هیچ مانع کنترلی مثل مالیات بر عایدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی غیر مولد را در اقتصاد ایران بر بالا راه شخصی ندارند، نتیجه انصافاًً قابل پیش سوراخ بینی است.

7000 نمایندگی داده ها‌بنیان ما تقریبا 1 سهم ساخت ناخالص سراسری را تعیین کنید داده‌اند؛ در حالیکه در سال 2020، 30 سهم اجتناب کرده اند مجموع ساخت ناخالص خانه دنیا، یعنی 23 هزار میلیارد دلار را  ساده 50 نمایندگی داده ها بنیان تحمیل کرده اند. این بدین معناست کدام ممکن است افزایش بی­رویه­ی انواع این نمایندگی‌ها با بیرون ملاحظه به شرایط اقتصاد کلان ملت، پوشش موثری به تذکر نمی‌آید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتفاقاً زمینه را برای مقدمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بروز سودجویان فراهم می­تنبل.

راهکار ما در وهله اول تنظیم بردار کلان صرفه در اقتصاد ایران {به سمت} ساخت همراه خود ابزارهای مالیاتی در مخالفت با بخش غیر مولد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در وهله بعدی هدف اصلی نمایندگی‌های داده ها‌بنیان بر صنایع مادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مولدی همچون فلز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت، تصحیح پوشش خطا مفهوم‌محوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبادله همراه خود دشواری‌محوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوری اجتناب کرده اند شوآف استارتاپی می‌باشد.

همراه خود تحمیل بازار دقیق برای این نمایندگی‌ها خصوصاً توسط شخصی مقامات شناخته شده به عنوان خوب خریدار عظیم، می‌توانیم پوشش‌های حمایتی شخصی اجتناب کرده اند این نمایندگی‌ها را همراه خود محدوده­ی روزی  معینی رئوس مطالب کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطا عظیم ملت در قبال خودروسازان را تکرار نکنیم. بدیهی است اجرای این پوشش‌ها علاوه بر این این­کدام ممکن است خواستن به آسیب ­شناسی قریب به 10 سال ورزش معاونت آموزشی ریاست جمهوری پیرامون تکثیر استارتاپ­های«شبهِ ­داده ها­ بنیان» دارد، پیش­­بُرد آن فوق العاده فراتر اجتناب کرده اند توان معاونت آموزشی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری همه‌جانبه­ی وزارتخانه‌های مالی را می‌طلبد.

کلام اخر

ما شناخته شده به عنوان بسیج دانشجویی پیش قدم می‌شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا آمادگی می­ کنیم به همان اندازه جان در هیکل داریم باری اجتناب کرده اند انقلاب اسلامی برداریم. به تذکر می‌رسد کدام ممکن است مهمترین بخش‌‌ای کدام ممکن است ما شناخته شده به عنوان دانش آموز می‌توانیم موقعیت آفرینی کنیم بخش­ «جهاد تبیین» را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسترسازی «گفتگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت در نظر گرفته شده» پیرامون امتیازات اساسی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز مطالبه­ شدید اجتناب کرده اند مسئولین من می خواهم باب «النصیحةُ للائمهِ المسلمین» می‌باشد.

آقا جان ممکن است فرمودید بسیج پاره تن مردمان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هیچ وجه نباید مصالح مردمان را فراموش تنبل؛ اگر شنیدید کدام ممکن است فرزندانتان همراه خود فراخواندن مسئولان به مناطق مستضعف­نشین پیگیر رفع امتیازات مردمان شدند، اگر شنیدید در بخش‌های مختلف ملت دانستن درباره امتیازات نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب منبر آزاد مردم برگزار کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانستن درباره آنچه هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه باید باشیم همراه خود مردمان سخن گفتند – کدام ممکن است بعد از همه گویا این به مذاق برخی مسئولین خوش نیامده است-، اگر دیدید پیگیر قول‌های حرکت نشده برخی مسئولین هستند، اگر پیگیر امتیازات شورای شهر امیدیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب قلمرو‌‌ای سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید… هستند. بدانید همه­ این‌ها پیرو فرمایش حضرتعالی، بدین علت است کدام ممکن است بگوییم باقی مانده است هستند عده‌‌ای کدام ممکن است بی هیچ جیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید مواجبی پیگیر نتیجه گیری آرمان‌های انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات مردمان هستند.

هم داغدار خندق را انتخاب کنید و انتخاب کنید فانوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید معبریم

هم سوگوار نیزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمشیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خنجریم

آنقدر عِرض* را انتخاب کنید و انتخاب کنید جان به باشي تقدیم کرده‌ایم

تولید دیگری خواستن نیست کدام ممکن است شاهد بیاوریم

حرفی اگر زدیم بالا حق مردمان است

حاشا کدام ممکن است اجتناب کرده اند عیال خدا آسان بگذریم

حرفی اگر زدیم به عشق ممکن است زدیم

جز عشق یار، بار، به شانه نمی‌بریم

«ما را سری است همراه خود باشي کدام ممکن است گر خلق روزگار

دشمن شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالا برود هم، بر آن سریم»