رشد 236 درصدی در کل تولید خودرو برای دو خودروساز بزرگ کشور


به گزارش ایرنا، امید قالیباف افزود: در همین مدت تعداد خودروهای معیوب این دو خودروساز 69 درصد کاهش داشته است.

نماینده وزارت صمت ادامه داد: این دو بنگاه از ابتدای امسال تا 18 خرداد 160 هزار و 680 دستگاه خودرو سواری تولید کردند که از این تعداد 121 هزار و 482 دستگاه کامل و 39 هزار و 198 دستگاه ناقص است.

قالیباف همچنین از بدهی های معوق ایران خودرو و سایپا خبر داد: در دوره مورد بررسی، بدهی های معوق 70 درصد کاهش می یابد. یعنی از ابتدای سال جاری تا 16 خرداد 17 هزار و 661 تعهد معوق وجود داشته است که برای مدت مشابه سال گذشته 58 هزار و 861 مورد بوده است.

به گزارش ایرنا، از خردادماه روند افزایش تولید خودرو در قالب عبور 100 درصدی مستقیم خودرو (انتقال از نوار نقاله به بازار) در دو خودروساز بزرگ کشور آغاز شده است.

با روند رو به رشد تولید خودروهای کامل، آسیب مزمنی که در گذشته در تولید خودروهای ناقص وجود داشت، متوقف شد.