رضا اسلامی اجتناب کرده اند زندان مرخصی نوروزی خواهد گرفت


رسول کوهبیه زاده در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر ذکر شد: همراه خود تدبیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایید قوه قضائیه موکلم رضا اسلامی درک دانشکده حقوق شهید بهشتی ساعاتی پیش راه اندازی شد.

وی ذکر شد: علاوه بر این اخباری مبنی بر آزادی مشروط این محکوم امنیتی آشکار شده است.

به گزارش مهر، رضا اسلامی، درک دانشکده شهید بهشتی کدام ممکن است اجتناب کرده اند اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۸ در بازداشت به حرکت می برد، به اتهام جاسوسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری همراه خود «دشمن» به هفت سال حبس تعزیری، محرومیت اجتناب کرده اند تدریس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممنوعیت خروج اجتناب کرده اند ملت محکوم شده است. .

انتهای پیام