رفع 30 درصدی کمبود دارو با اجرای طرح دارو


به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ وی گفت: باید بدانید که داروهای وارداتی و ملزومات پزشکی همچنان ارز ترجیحی دریافت می کنند و 119 داروی بدون نسخه بیمه شده و قیمت آنها تغییر نکرده است. همچنین 366 قلم داروی ضروری بیماران مزمن بیمه شده است.

وزیر دارایی درباره تامین بودجه پروژه درور گفت: ما با ارز دولتی مشکل داریم که در بودجه قابل مشاهده است و به بیمه منتقل می شود و مشکل ما با ارز ترجیحی ادامه آن است. زیرا ارز دارویی را نمی توان یک روز متوقف کرد و ارز آن را آسان تر می کند.” که 2000 میلیارد آن در روز پنجشنبه و 2000 میلیارد آن تا پایان هفته پرداخت می شود.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: یکی از مهم ترین ذینفعان شبکه داروخانه ها و داروسازان است و برای اینکه رانتی ایجاد نشود بدون اطلاع قبلی طرح را اجرا کردیم، بیمارستان ها دارای سیستم بیمارستانی هستند و اکنون بیمارستان ها به سرعت هستند. وصل شدن به سیستم تی تک و وصل شدن داروخانه های سرپایی و بیمارستانی به سیستم تی تک کار بزرگی بود، اگر این طرح اجرا نمی شد. این لینک نمی تواند به سرعت ایجاد شود.

فاینانس گفت: پیش پرداخت ها برای خوب پیش رفتن طرح درور انجام شد و سازمان های بیمه گر مطالبات داروخانه ها را تسویه کردند و بیمه سلامت نیز از پرداخت های آن مطلع بوده و حتی آماده تسویه مطالبات است. داروخانه ها ظرف 10 روز از اجرای طرح درور و تامین اجتماعی تا پایان سال 1400 مطالبات خود از داروخانه ها را تسویه می کند.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: پروژه دارو با واقعی سازی قیمت دارو در قفسه داروخانه ها از قاچاق دارو جلوگیری می کند. کمبود دارو به زودی با اجزای این طرح برطرف می شود و پیش بینی می کنیم به زودی با طرح ملی درور، کمبود 30 درصدی برطرف شود.

دارایی می گوید: داروهای پلاسما همچنان عرضه می شود و ارز ترجیحی به داروهای وارداتی تعلق می گیرد و بخشی از داروها تولید داخل است و تفاوت قیمتی بین تولید داخل و واردات وجود دارد که باید با سازوکار بیمه کردها این مشکل برطرف شود. و بیماران مبتلا به تالاسمی و هموفیلی داروهایی را با امتیاز کم تهیه می کنند.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: باید دانست که داروهای وارداتی و ملزومات پزشکی همچنان ارز ترجیحی دریافت می کنند و 119 داروی بدون نسخه بیمه شده و قیمت آنها تغییر نکرده است و 366 داروی ضروری برای بیماران مزمن بیمه می شوند.

وزیر دارایی درباره تامین بودجه پروژه درور گفت: ما با ارز دولتی مشکل داریم که در بودجه قابل مشاهده است و به بیمه منتقل می شود و مشکل ما با ارز ترجیحی ادامه آن است. زیرا ارز دارویی را نمی توان یک روز متوقف کرد و ارز آن را آسان تر می کند.” که 2000 میلیارد آن در روز پنجشنبه و 2000 میلیارد آن تا پایان هفته پرداخت می شود.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: یکی از مهم ترین ذینفعان شبکه داروخانه ها و داروسازان است و برای اینکه رانتی ایجاد نشود بدون اطلاع قبلی طرح را اجرا کردیم، بیمارستان ها دارای سیستم بیمارستانی هستند و اکنون بیمارستان ها به سرعت هستند. وصل شدن به سیستم تی تک و وصل شدن داروخانه های سرپایی و بیمارستانی به سیستم تی تک کار بزرگی بود، اگر این طرح اجرا نمی شد. این لینک نمی تواند به سرعت ایجاد شود.

فاینانس گفت: پیش پرداخت ها برای خوب پیش رفتن طرح درور انجام شد و سازمان های بیمه گر مطالبات داروخانه ها را تسویه کردند و بیمه سلامت نیز از پرداخت های آن مطلع بوده و حتی آماده تسویه مطالبات است. داروخانه ها ظرف 10 روز از اجرای طرح درور و تامین اجتماعی تا پایان سال 1400 مطالبات خود از داروخانه ها را تسویه می کند.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: پروژه دارو با واقعی سازی قیمت دارو در قفسه داروخانه ها از قاچاق دارو جلوگیری می کند. کمبود دارو به زودی با اجزای این طرح برطرف می شود و پیش بینی می کنیم به زودی با طرح ملی درور، کمبود 30 درصدی برطرف شود.

دارایی می گوید: داروهای پلاسما همچنان عرضه می شود و ارز ترجیحی به داروهای وارداتی تعلق می گیرد و بخشی از داروها تولید داخل است و تفاوت قیمتی بین تولید داخل و واردات وجود دارد که باید با سازوکار بیمه کردها این مشکل برطرف شود. و بیماران مبتلا به تالاسمی و هموفیلی داروهایی را با امتیاز کم تهیه می کنند.