روحانی و جهانگیری از نامزدی کاندیدای انتخابات نارا بود/ قانون اساسی رئیس درباره خودرو


عمار کرونا، ایران

بنابالم وزارتخانه های بهدشت به عنوان دروز 11امروز 1400 بر اساس استاندارد تشخیصی قطعی 6 خطر و 234 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 19 دکتر کاشور شنسای کی یاک هزار شماره 72 .

تعداد کل کوید بیماران 19 درکشور با 7 میلیون و 64 هزار و 975 نفر راسید است.

با عرض پوزش، طول 24 ساعت یکسان است، 203 بیمار کووید 19 جان خود رااز داست داد و مجموع جان بختگان در بیماری 137 هزار و 247 نفر راسید دارد.

عمار و اکسیژن سازی در ایران

بناب علم بهشت ​​تا کنون 42 میلیون و 930 هزار 147 نفر دوز اول 55 میلیون 553 هزار 147 نفر دوز دوم 23 میلیون 356 هزار و 372 نفریز نزار دوم رک.

مجموع واکسین های تزریق شدت در کشور 141 میلیون و 839 هزار و 646 دز راسید دارد.

دار شبانه، رز، گزدشته، 114 هزار و 949 دیر، کرونا، دکتر کاشور، تریق، شده آست.

***

گازرش شمخانی به نامیندگان مجلس دربارا برد خاطرات

به گزارش ایسنا، صبح امروز در نشست ویچی‌های با حضور علی شمخانی، دبیر عالی رایزنی، امینت ملی و گروه از نماینده‌گان، مجلس شورای اسلامی در محل دبرخانه شورا، دیگر تحولات خاطرات تبعید ممنوعیت

در یک جلسه جریان زمانی وجود داشت که شروع یک نقش جدید شروع شد.

دبیر، عالی، آمنه ملی کاشورمان، آنجا که جلسه ای است با تأیید نیاز فوری به حل سریع، موضوع بقیه بحث، خاطرات مردمان، پرامون، که اجماعی است، نتیجه حاصل نمایش دشت: تجربیات تلخ، نشی، از باد-اح-عاد-امیر-ا-امیر-ای-آ-ام-iAAAMA پایدار را اجتناباثیر کارادااست.

شمخانی تایید پاسخ: صومعه اصلی کاشور کنار، تلاش، پرای، رفع ممنوعیت، در حضور سازوکارهای، بیاثر، کاردان، ابزار، تحریم، آست و خوشبختانه، دیرین، آقادم توسط سیار خوبی‌انجم مستقر شد.

سناریوی جدید، غرب دار، در ازای توافق

همزمن با جریان مزاری در کوبورگ، اما شرح های رسانه ای، بازی مقصارنمایی و حتی انتصاب درب الاجل در میانه غرب دار حال پگیری است. درهالی که ایران سرآغاز حفظ اماکن واقع گرایانه و شرایط اولیه خود را با عنوان خطوط پرچم زرشکی و پگیری کردی آست، رسناحی غرب تلاش درند تا و آنود کنند خواسته های تیم مزکار کناندا جدایدر راشورمن مباحیث است.

در اینجا منبع نازدیک با خاطرات وین در گفتوگوی با روزنامه ایران است و جایی در فاسازی رسانه چنین است:

مأخذ نازدیک با تذکره کجاست با استناد به آن مرکب، دار، مقام، حال، نز، هیت، ایرانی، زیارت، هیمین، خاستگاه، ضروریات، طرح، غایت غربی، دُر، منبع، چند، موضوع، باقیات. dir, memoirs, affirmation dar; GVT: «وضعیت کنونی سرنوشت گفتوگوها، همچنان که روزگار است.

متن اجماع

ابوالفضل اماوی عضو کمیته، آمنه ملی و سیاست خارجی، هیئت مدیره گفتگو با مهر، درباره رود، خاطرات وین، ظاهر دشت: غلغلک بده، چیست، کجاست، توافق خارج از شونده . برآیین اساس عنان بید توسط ایران از جمله دهند.

بیانیه کرد: تلاش آمریکا، مایکناند، ممانعت از زمان و بدون اختراع عمل است. موضوع راهکارهای کجا متفاوت است، دیدگاه های دادیم را ببینید. در حال حاضر اولین جاها در آمریکا تصمیم گرفته شد که یک سیاستمدار داناد را شامل شود و به صراحت توسط رسانه ها “کیند که میخواهند” گزارش شده بود، کجا با بایبند بشند موافقید؟

پاسخ تاکیدی اماوی: تقاضای یک طرف طرف نیست در ازای مناقصه ایران، شمول اقتصادی، تصمیم، تصمیم، خارج از شادند توافق می شود و آنچه به شدت آسیب می بیند، توانایی های من این است که شدیدترین را انتخاب کنم. در توانیم راه آسیب و نظر اقتصادی کجاست.

منظور از گزاره، متن تفصیلی در نظر موافق با مادة شدّه است، گیف: با و وجود از کجا، چند مبحث ضروری، وجود درد و تا زمانی، همانگونه که مباحث کجاست. از راه حلی که در پی آن هستیم، نامیتون گفت که با توافق راسیدیم. همیشه آخرین مرحله خاطرات.

***

مزایای مثبت ساخت محافظ اوکراینی چیست؟

در بخشی در نقش سرمکلا کیهان آمده است: «آدرس آمریگو فیله است کجاست؟ هومان کاسانی که (به دروگ) مدعی، چیز را، یک تصدیق، یک «ماکنم» است.

مثلا زمان من (راست یا دروگ) کلام خداست خانم «تزیپی لئونی» وزیر خارجه سابق رازیم اسراییل پرای فریپ رهبران براخی بازگشت اعراب کجاست و معنایش چیست؟ ، “میشد”، “گفتند: ببخشید خانه چه فایده ای دارد؟”

ای وقت من، تصاویر تحقیرآمیز آمازیغ که شما خلق کردید، مانند رئیس جمهور صربستان در مقابل ترامپ.

چه ماهیت خیلی دوست دارم ایران را درگیر جنگ اوکراین کانند (هامانتور که خیلی دوست دشتند ایران را ورد جانج افغانستان کنند) و عقیده دار دار عینی است در منافع م را در او اولویت تصمیم داد د د آر. با ار پا ار غدیر عواقب سیاسی، امنیتی و اقتصادی، حالا آیا منفعت دکل دارد؟

چه فایده ای، چه فایده ای، چه فایده ای، چه فایده ای، چه فایده ای؟

درگیر شادان در روسیه که طرف اکراینی هستند مانند تحریم ایران در غرب و در غرب هامانوا شاد در جهت آن دو در غرب و در نقش. ذن حرامش کردی چند کردی؟

ایا گشترش ناتو هم همین مشرق را دارد به نفع ایران است به ضررش است؟ واضح است که شادان برخی در جریان سیاسی است و آن در غرب، یعنی وقوع جنگ اوکراین، اگر می خواهید بدانید که برکت است. اینکه جریان سیاسی وجود دارد، شاتر شنین صادر می کند پیش پا افتادهای را نای، فاحمد باز میگرد، سیستم فکری دارد. غربگراهستند است و در ذیل حر شرایاتی قطب نمایشان، رعناچان میداد غربی نامیده می شود».

***

ماموریت من: روحانی و جهانگیری از نامزدی در انتخابات نارا بود

عبدالنصیر همتی میگوید: جهانگیری و روحانی حامی صالح، انتخابات ریاست جمهوری نارهت شادند.

همتی در گفتوگو با نشر آکاهینو دشت: جمعه شبنم بری انتخابات ریاست جمهوری در ورزشگاه اقتصادی هماهنگی دولت ریفتوم. ساعت 8 صبح است، جلسه اقتصادی در ورزشگاه هماهنگی جلسه نآباد.

همتی میاف‌زید: صبح پس از اعلام نتایج افراد پشتیبان از صحت این موضوع که برخی از آنها به دلیل nbud بودن و خوابیدن از بدنه نز با یک جلسه ورزشگاه هماهینگی فراخوانی شدند. مرجع اقتصاد دار آن آقاي جهانگيري خيلي اصاباني با ديدگاه ميرسعيد. آقاي روحاني كه با او دادم: آقاي همتي شما ميخواهد بمانيد؟ قفتم: منظورت چیه؟ Qtm: منظور شما از انتخابات چیست؟ معنی درد به نظر نظام خوب آشیانه جی.وی.ت:نمیچود شما یا بیاض بانک مرکزی بشید و در انتخابات پولی یاکی را انتخابات کنید.خلادی فرانک کجا حرف رازد جنابعلی حتما همت مکنید.

***

اساسنامه رئیس درباره خودروسازی داخلی

آیت الله رئیسی دریک بازاد و همچنین پرچم های ایران خودرو، قانون اساسی برای رهبری خودرو حوزه مهم است، صادر کرد.

به نام ایسنا، جایی در بازد، رئیس یک مخاطب ابتدایی، یک مخاطب است، یک لیدر در انبار ایران، یک کار میدانی است و یک تأییدیه که قابل قبول نیست.

رئيس حضار بازد و انبار خودروهاي ايران خودرو با حضور مديران خطوط نسل، هدايت ساير جريان ها و توليد تصميم گارافت و اساسنامه آن حائز اهميت است كه توسط كردها صادر شده است. .

تامین قطعات و مجوز فوری آکوردهای خون انبار ایران خودرو اوزایش 50 روزه تولید آکوردها توقف تولید آکوردهای قدیمی توقف تولید آکوردهای قدیمی تولید آکوردهای جدید و تولید آکوردهای جدید و تولید آکوردهای جدید و انتقال عمومی شفاف، سازی، ساییده، از سر کشیده شده و واگ کامل با نظر روشن، با عینک دقیق بلند شد. ، و او از سکوت یک جمله بازدید کرد، من می خواهم قانون اساسی آن کجاست.

***

یارانه نقدی و میشی ثروتمندان حذف میچود

به گذرش فارس، شوراي نمايندگان درنشت علناً صبح امروز چهارشنبه (11 اسفند) مجلس شوراي اسلامي در راوند پرسي بخش درامدي لويه بودجه سال 1401 هر كوشور، باب (ب) و (ج) بصيرت (14) يك ماده 1401.

بند (ب) بصیرت (14) یک ماده قانون عمیداست: وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با همکاری سازمان، حدفمندزی یارانها و بهره مندی از پگاه اطلاع رسانی بهزیستی دو ایرانی، پرهزینه ترین، در بیشترین. اوضاع اخیر در کالج دهک بندی درامادی خانوار-حی یارانه بگیر راه روشنی است و معلومات معروف و متصور است که کامل و موثق است و منسوب به حذف یاران نکدی است. و تفریق مایشتی خانوار حی پر درامد، آقادم نمید توعند، ده وززار قازم و شانه زار بازی.

سازمان هدف مندسازی یاران کارمند منسوب به وی ثابت شده است که از افراد جدید یاران طبق قوانین پای نامید شکایت می شود.

***

نامیندگان با حذف تقریباً وزن برنج توسط پرابار هستند مخالف و موافق است

مهدی تقیانی نماینده اصفهان و عضو کمیته اقتصادی گروفتا شدااست، بیاد منتظر، مجلس بمنیم تاعرصحن، طرح گیری بشود هستند. دولت بیاد راهکار برنج وزنی را حذف کرد و جبران ان را مشاس کند.

وی آدامه داد: دارک واست دولت که برنج وزنی دلیل ثقلی است، مانند منشعبات رانت و مفسده نظر، قسم آست، حذف چود و حتی تصدیق محل کار. متوند بدون عواقب

عضو کمیسیون اقتصادی مطرح کرد: حنوز در دولت درباره راهکارهای جایگزین برنج وزنی را با جمع دو بند نارسده حذف کرد و اما عنان تصویر کل میگوند که قطعا راهکارهای جبرانی درند.

هدیه دادیم: موضوع هنوز کجاست، بشقاب عمومی، شورای شهر ماورید، بحث تصمیم نجفته و سرشماری نمادگان با حذف برنج وزنی تقریباً توسط باربر هستند مخالف و موافق است. مجلس با دولت در آنجا موضوع همراهی خواهان کرد.

***

سلیمی نمین: باقری پراساس، سیاست نظام تجاری میکند

عباس سلیمی نمین فعال سیاسی خاستگاه واژه در گفتوگو با منیبان دار و نش به اینکه با کارگردانی ظواهر فردی منند سعید جلیلی و … چرا جریان خاستگاه صداهای دوگنه دار است. خاطرات خاص، وین مشد مشهد: در روند خوبی قردار درد و میتوند کتیبه ای جهت دار بر حقوق ایران را اوا کیند. عینکه برخی، نگاه او فضای استعاری است، استعاره است، اراده را سست می کنی، یا جایگاه ایران سایه است. برخی از آنها نظریات خداشن راا ابراز میکانند بهخاص کاسانی که با کلیت خاطرات مشکل دارند. میگه کجا میخوای بری؟

وای اوزود: نکته اهمیت موضوع کجاست، چه می خواهید، رادار مهورات در داخل ایران تصمیم سختی است، با آن، معنای این موضوع چیست؟ منابع داخلی و اراده ملی، مسائل نظر مردم، اما مسائل دیپلماتیک، حاضرند به خواست ملی بشید خدمت کنند. برخی می گوید لانه یادش آمد، اما کجای این قول لانه جدیدی است و البته قبل از تولد و تداوم آن خواهش دشت بوده اند. دیدگاه این است که آنها شنیدا میچود هستند، اما سیاست رژیم عین آشیانه را روشن می دانند. یعنی مشی آشیانه مثل یادداشت و آدرس دیپلماتیک با آدرس بازار شما آمده اید جایگاه خدام بهره نگیریم را تقویت کنید.

سلیمی نمین با اشاره به سابقه همکاری باقری با جلیلی در جریان خاطرات کردی اعلامیه: بیر حمین اساس شهد هستیم که زمانی باقری و جلیلی همکاری میکردند خلیل می گویند خاطره نبودند یا امروز باقری نظام برسا رساسی. عنوان زیر، گروه جلیلی، اثر میکرده، امروز، اثر نامیکیند و اساس خط مشی نظام کاری میکند را دارد. نکته چیست؟

فعالیت سیاسی خاستگاه در تأیید مردم اصل الحمن، آغاز دار میان اصول گریان، پیوند به بامسائلی، نذیرپرجام و خاطرات وین چند- چیست؟ سادایی وجود دشته مظهر کرد: چند رخ رخ در دار در اد در مهسساء صد. -ی-رو-چا-در-در-اد-دار راستی یاد دلت احمدی نژاد و در زمان تیم کناندا جلیلی کجاست و چندبار پرچم های شاد کهه، خاطره نخاهیم کرد چیست. همانطور که عینکه احمدی نژاد به صراحت گفته است، رسانه کردی با مسائل من هدایت می شود، مانند حضور یک نفر، چه خاطره ای از رعا باعربیها، دنبل، نهوهیم کرد، اما بدون ویرگول با کارند مخالف است. ، و بحث ذکر رانوی نکرد فایده ای ندارد. پس در کجای چند صدایی بودن گفتن جدی نیست و معنی تفاوت آنها لانه چرا که در مسائل مختلف دیدگاههای حضور متکثر درد دارد. انش احمت درد جایی که سیستم در شندن ترسیم شده است، دیدگاه های متفاوتی با طرح واحد وجود دارد.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر