روسیه بلافاصله خاک اوکراین را ترک کانادا


به نام گذرش ایسنا با مخابره یورونیوز برش کجاست؟ بپیچید در مقابل پاپنگ كشور با او كه بریدگی پرتوی دندند تبعیدی است. 35 کوشور از جمله چین و ایران نز به آن نظر ممتاز دندند.

روسیه، بلاروس، کره شمالی، اریتره و سوریه، نظر داند مخالف کجاست؟

برش ما پس از اوج گیری مداخلات روسیه، اصلاح تنش و اصلاح، خروج فوری، کامل و بدون قید و شرط، کامل، مسلح، طراحی روسی، روسی، اوکراینی و روسی کجاست، دکتر آوزیش، آماده باش، نیروهای، هستایاش، رحماکم.

تعداد افراد روسیه که توسط داربارا در مناطق لوهانسک و دونتسک طراحی شده است، بلافاصله پس از آن کجاست.

سفیر اوکراین دکتر سازمان ملل در نقش “نسلاکشی” دکتر کشوارش سخن گفت

سفیر اوکراین دکتر سازمان مل نز رز چهارشنبه در مسیر جریان صخرانی جهت مجلس عمومی در سازمان پس از وقوع «نسلکشی» در خشوریش سخن گفت.

زیارتگاه اوکراینی: 21 نفر در بامباران خارکوف کشت شاداند

زیارتگاه اوکراینی رز چهارشنبه گفت 21 نفر در بامباران خارک دومین شهر بزرگ اوکراین کشته شادند. وای افزود که در جریان لشکرکشی های 112 نفر مجروح شادند کجاست؟

یا همچانین مدعی شاد که چند، جنجنده، روسی، سارگون، شدند.

جوزپ بورل: وزیران خارج از فدراسیون اروپا، رز، جوما با بلینکن

جوزپ بورل، افسر سیاست خارجی فدرال اروپا، رز چهارشنبه، وزیر امور خارجه، 27 ساله، کوشور، عضو جمهوری فدرال ایران، رز جمعه با، آنتونی بلینکن، و وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، یوهاند. دشت، اورژانس است.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر