روسیه ممکن است در مناقشه کنونی همراه خود غرب پیروز شود


به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز یکشنبه در این سیستم «مسکو.کرملین.پوتین» اظهارات جدیدترین ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در خصوص فروپاشی الگوی جهانی یکجانبه پس اجتناب کرده اند فروپاشی برجام را بازگشت به شد. اتحاد جماهیر شوروی سابق، را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت کدام ممکن است هیچ ملت عکس {وجود ندارد}. ممکن است تسلط یابد. شخصی را در مرحله جهانی حفظ کنید.

سخنگوی کرملین در {پاسخ به} پرس و جو یکی اجتناب کرده اند میزبانان مبنی بر اینکه اتحادیه اروپا در آن نقطه نمی توانست در مخالفت با جهان غرب از دوام تدریجی، اظهار داشت: مطمئنا، ما قادر هستیم.

اظهارات پسکوف در پی تحریک کردن بی سابقه روابط روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب همراه خود ملاحظه به تحریک کردن حمله نیروی دریایی روسیه به اوکراین در 24 فوریه خاص تبدیل می شود.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر