رکود به بازار چیپس رسیده است


رکود به بازار چیپس رسیده استبه گزارش ایسنا، گارتنر پیش بینی کرده است که درآمد بازار جهانی نیمه هادی ها در سال 2022 تنها 7.4 درصد رشد کند، یعنی نزدیک به نیمی از 14 درصدی که این شرکت سه ماه پیش پیش بینی کرده بود و بسیار کمتر از نرخ رشد 26 درصدی است. درصد در سال 2021

ریچارد گوردون، تحلیلگر گارتنر در این گزارش اظهار داشت: بازار جهانی نیمه هادی ها وارد دوره ضعفی شده است که تا پایان سال 2023 ادامه خواهد داشت و درآمد نیمه هادی ها 2.5 درصد کاهش یافته است. ما در حال حاضر شاهد ضعف در بازارهای پایانی نیمه هادی هستیم، به ویژه بازارهایی که بیشترین تأثیر را از مخارج مصرف کننده دارند.

چشم انداز جدید گارتنر منعکس کننده نگرانی هایی است که سرمایه گذاران را از سهام تراشه در سال جاری دور کرده است. پس از افزایش تقاضا در طول قرنطینه کووید-19، بازار رایانه های شخصی دوباره سقوط کرد و بازار تراشه ها را نیز با خود همراه کرد. فروش گوشی های هوشمند نیز به دلیل تورم کاهش یافته است که بر قدرت خرید مصرف کننده تأثیر گذاشته است.

فروش رایانه های شخصی در سال 2022 پس از افزایش طی دو سال گذشته، 13 درصد کاهش خواهد یافت. درآمد تراشه ها از بازار رایانه های شخصی 5.4 درصد کاهش می یابد. در همین حال، فروش گوشی های هوشمند پس از افزایش ۲۵ درصدی در سال ۲۰۲۱، امسال تنها ۳.۱ درصد رشد خواهد کرد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، اگرچه تقاضا برای تراشه های مورد استفاده در محصولات مصرفی کاهش یافته است، اما تقاضا برای نیمه هادی های مورد استفاده در مراکز داده همچنان قوی است. امسال این بازار 20 درصد رشد خواهد کرد. با افزایش تعداد تراشه ها در خودروها، تقاضا در بخش خودرو همچنان مثبت است. هزینه نیمه هادی ها برای هر خودرو از 712 دلار در سال 2022 به 931 دلار در سال 2025 افزایش خواهد یافت.