ریاض در 30 آوریل میزبان مذاکرات یمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یمنی {خواهد بود}


دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس اجتناب کرده اند برگزاری مذاکرات طرف های یمنی در 29 ماه جاری در ریاض خبر داد.

به گزارش ایسنا، روزنامه العربی الجدید، نایف الحجرف، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در نشستی خبری اجتناب کرده اند برگزاری مذاکرات یمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یمنی زیر تذکر گروه ملل در محل گروه ملل خبر داد. ستاد ملل شورایی در ریاض

وی ذکر شد: دعوتنامه نمایندگی در نشست 29 مارس برای همه طرف های یمنی کشتی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید 500 نفر {در این} مذاکرات نمایندگی خواهند کرد.

الحجراف تاکید کرد کدام ممکن است این مذاکرات با بیرون حضور همه طرف های یمنی اجتناب کرده اند جمله انصارالله در نتیجه صلح نخواهد شد، با این حال این نشست نیز در غیاب منصفانه طرف را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور تولید دیگری طرف ها برگزار تبدیل می شود.

وی دانستن درباره این سیستم‌های این نشست افزود: این تحریک کردن گفتگوی ابدی بین طرف‌های ذیربط، سازوکارهایی برای اقدامات بشردوستانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند مدت سیاسی است. در مذاکرات آتی شش محور نیروی دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

الحجراف تاکید کرد کدام ممکن است این مذاکرات یکپارچه هماهنگی ریاض بین مقامات مستعفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای انتقالی جنوب یمن نیست، اما علاوه بر این یمنی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده ابتکارات زودتر است.

ادعا گذشته تاریخی این نشست در حالی ادعا شد کدام ممکن است انصارالله یمن در پاسخ به ابتکار این نشست ادعا کرد کدام ممکن است ریاض منصفانه ملت {بی طرف} نیست، اما علاوه بر این یکی اجتناب کرده اند طرف های نبرد است.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر