زائران تا اطلاع ثانوی از مرزها بازدید نکنند.


گروه ویدیو A
4010618034

وزیر کشور در مرز مهران: عراق با سرعتی که ما مسافران را در مرز تخلیه می کنیم، توانایی انتقال مسافران به داخل کشور خود را ندارد. عبور از مرز به دلیل نگرانی برای سلامت مردم متوقف شد. وقتی عبور در عراق به درستی انجام شود، مرزها اعلام می شود.