زلنسکی آرزو کرد مذاکره بلافاصله همراه خود روسیه شد


رئیس جمهور اوکراین در فینال موضع شخصی آرزو کرد مذاکره بلافاصله همراه خود روسیه برای نوک دادن به درگیری شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین روز شنبه فینال موضع شخصی را کسب اطلاعات در مورد فاجعه {در این} ملت گفتن کرد.

وی در پیامی ویدیویی همراه خود تاکید بر نیاز گفتگو همراه خود روسیه اظهار داشت: تنها جایگزین مسکو برای مهار مجازات ها اشتباهاتش در اوکراین، برگزاری مذاکرات صلح است.

بر ایده این گزارش، رئیس جمهور اوکراین افزود: مذاکرات صلح تنها راه برون سر خورد از شرایط کنونی است. اکنون زمان جلب رضایت است. اکنون زمان گفتگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکره است. وی افزود کدام ممکن است ارزش درگیری اوکراین برای روسیه فوق العاده بیش از حد {خواهد بود}.

این اظهارات در حالی مطرح تبدیل می شود کدام ممکن است ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه پیشتر آموزش داده شده است بود درگیری در اوکراین به همان اندازه خلع سلاح اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آوردن به نیازها روسیه نوک نخواهد کشف شد.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر