زمینه اعلام خروج مقتدی صدر از صحنه سیاسی


به گزارش ایسنا، حسین جابری انصاری، دیپلمات و سخنگوی سابق وزارت امور خارجه در این باره در توییتی نوشت: و هرج و مرج هوادارانش. این هفتمین بار است که این اتفاق می افتد. وی پیش از این از مرداد 1392 تا دیروز 6 بار دیگر اعلام بازنشستگی کرد و هر بار با فاصله ای کوتاه اظهارات خود را فراموش کرده و به صحنه بازگشت. گویی چنین اتفاقی هرگز رخ نداده است. تنها از این یک پیشینه، حداقل دو نکته قابل برداشت است:

1. شاهد نقش آفرینی و اکشن شخصیتی خاص، یکی از شخصیت های غیر روتین دنیای سیاست هستیم که کلیدواژه های خاص خود را دارند و شیوه بازی خود را دارند و بازی خود را با سیاسی معمولی و متعارف تحلیل می کنند. تعاریف نادرست در حوزه شناختی و در نتیجه خطاها منجر به تعامل صحیح با موقعیت می شود.

2. کناره گیری از سیاست راه حل اجرا نیست، بلکه روش و تاکتیک سیاسی خاصی برای تدارک مقدمات تکمیلی و ادامه سیاست قدرتمندتر است و می توان آن را بخشی از تاکتیک های «فشار از پایین و چانه زنی از بالا» تعبیر کرد. ” بیایید به آن فکر کنیم”