زنجیره غذایی هوشمند در آتکا


لزوم هوشمندسازی زنجیره غذایی کشور

امیر سرتیپ دوم حبیبی معاون مدیرکل سازمان اتکا در خصوص روشنفکری زنجیره غذایی گفت: امروز وظایف مختلفی در زمینه تامین مواد غذایی کشور داریم. امیر حبیبی در اولین مورد از فکری سازی زنجیره غذایی از مزرعه تا سفره اظهار داشت: طی 5 سال گذشته نیروهای مسلح به دلیل ناامنی غذایی به فکر اقدامات جدی بوده و توانسته ایم امنیت نظامی صادر کنیم. سند قضایی با رویکرد دانش بنیان.

قائم مقام مدیرعامل اتکا افزود: ما به عنوان محور امنیت غذایی نیروهای مسلح شناخته می‌شویم و وقتی به تعریف امنیت غذایی اشاره می‌کنیم به جایی می‌رسیم که باید کل جامعه هدف را به یک اندازه تغذیه کنیم.

وی با اشاره به نگاه امنیت غذایی ارتش گفت: در افق 1410 باید روی مواد غذایی اصلی تمرکز کنیم و وابستگی خود را به کشورهای خارجی کاهش دهیم. توسعه شبکه فکری مردم عادی یکی از برنامه های راهبردی ماست و باید از توانمندی های مردم و جامعه نخبگان کشور به درستی استفاده کنیم.

حبیبی تصریح کرد: از ما خواسته شده که کشاورزی سنتی را فراموش کنیم و به فکر کمک به مردم هستیم تا بتوانیم به راحتی اقدام کنیم. باید زیرساخت های تولید گندم با کیفیت را برای مردم فراهم کنیم.

معاون مدیر کل اتکا افزود: ما در بخش های مختلف کشاورزی، دامپروری و … کار می کنیم، بستر ایجاد نخبگان در حوزه های مختلف را داریم.
وی گفت: امروز در حوزه های مختلف وظایفی داریم و باید به سمتی برویم که به فناوری های مختلف دست پیدا کنیم. ما باید مطابق با شرایط جهانی پیش برویم و هوشمندی به ما کمک خواهد کرد.

حبیبی تصریح کرد: فکر ما فقط نظامی نیست، در شرایط مختلف کار می کردیم و در زمانی که نفت کمیاب بود حتی به فروشگاه های زنجیره ای رقیب هم نفت می دادیم.

قائم مقام مدیرعامل سازمان اتکا افزود: بسیاری از فعالیت ها در حال تغییر عاقلانه هستند. باید شغل هایی ایجاد کنیم که بهره وری عقل را افزایش دهد.