زیباکلام: عمران خان هم از بالا خرد کردن آمریکا توسط افسران ما مطلع شد!


صادق زیباکلام در اینستاگرام شخصی نوشت: به نظر می رسد مانند است همسایگی همراه خود ایران بر عمران خان تأثیر گذاشته است.

نقش ها خیلی شبیه