سازگاری اوپک پلاس در سرآوازایش 400 هزار بشکای دم نفت


به گذرش مهر به انتقال توسط وزارتخانه های نفت، طرح برنجی امروز (چهارشنبه، 11 اسفندماه) تاسیس، زیران نفت و انرژی اوپک، به مدت 20 دقیقه، تولید نفت خام کوهورهای، عضو واحد بیشکه 1. ، تقاطع کاردا، ماه اوریل، 400 هزار، بیشکه، در رز، افزیش، میابد.

اوپک و میت دار نوزدهمین آکورد در ماه جووی آکورد کرند هر ماه تالیدشان را دار جمعا 400 هزار به صورت در رز اگر عرض 5 میلیون و 800 هازار داشته باشند. ، در در رز از-ای-اش-ای-پاآن.

OPKPLAS DR و WANNESH با دعوای FROPAshi از Uj Bahran، شیوع ویروس کووید-19، نسل خود رااز ماه ماه سال 2020، 9 میلیون و 700 هزار، بیشکه دور رز، معادل 10 روز، دعوی قضایی محدود مسئولیت محدودیت عرض آن و همچنین عبور تسهیلات کارادا است.

اعضای ائتلاف طراحی Gruftend Bestoftamine ائتلاف OPEC+ در 31 مارس (11 Furduinmah 1401) برگزار چود تأسیس شد.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر