ساعت اداری در 5 استان تغییر کرد


به گزارش ایسنا، آرش کردی در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه تغییر ساعت به گونه ای است که ادارات تا ساعت 13:30 تعطیل می شوند، اظهار کرد: بنابراین در زمان پیک مصرف که از ساعت 13 یا 14 شروع می شود، ادارات تعطیل هستند. وی گفت: این طرح متناسب با وضعیت ترافیکی است که مصوبات اولیه آن در 10 استان دیگر تهیه شده است و احتمال می رود در روزهای آینده تعداد استان های تغییر ساعت کار بخش اداری تغییر کند. به 20 استان برسد.”

وی افزود: محدودیت هایی که در سال گذشته اعمال شد و قطعی برق امسال دیگر تکرار نمی شود، زیرا همسویی مدیریت بار در صنعت در سال جاری با هماهنگی وزارت صمت و رعایت بازار. برنامه های مدیریتی از مدت ها قبل شروع شده است.

کردی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 10 درصد افزایش مصرف برق صنعتی داشته ایم، خاطرنشان کرد: همچنین بر اساس مصوبه هیات وزیران پس از پیک مصرف محدودیتی در مصرف صنعتی وجود نخواهد داشت. . حتی در صورت تجاوز.» دیماند (مصرف برق بیشتر از قراردادی است) نیز با آنها همکاری خواهد کرد.

مدیرعامل توانیر در خصوص برنامه‌های همکاری با بخش کشاورزی گفت: کشاورزان در صورت همکاری با برق می‌توانند با برنامه‌های خاصی به مدت 19 ساعت در روز از تعرفه رایگان برخوردار شوند.

کردی ادامه داد: این برنامه‌ها به گونه‌ای است که هیچ خللی در کشاورزی کشور ایجاد نمی‌کند و حتی می‌تواند هزینه‌های کشاورزان را کاهش دهد، زیرا در این برنامه‌ها کشاورزان می‌توانند در صورت عدم استفاده ۵ ساعته از چاه‌های کشاورزی در مدت زمان معین. از زمان.” از ساعت 11 تا 18، بقیه زمان ها از برق رایگان استفاده کنید.

مدیرعامل توانیر درباره نیروگاه ها نیز گفت: سبدی از نیروگاه های مختلف در کشور وجود دارد که این تنوع منابع تولید برای حفظ پایداری شبکه برق ضروری است.

کردی افزود: بر اساس برنامه ریزی انجام شده قرار است تا 4 سال دولت سیزدهم 15 هزار مگاوات نیروگاه حرارتی، 10 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و 10 هزار مگاوات نیروگاه صنعتی به بهره برداری برسد.

وی با اشاره به اینکه 82 درصد از نیروگاه های مورد بهره برداری با سرمایه گذاری خصوصی ساخته می شود، خاطرنشان کرد: از ابتدای تاریخ صنعت برق ایران تاکنون تنها 1000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر راه اندازی شده است، در حالی که طی 4 سال آینده راه اندازی خواهد شد. تنها 10000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر جدید راه اندازی شده است.

کردی همچنین درباره تولید تجهیزات مورد نیاز صنعت برق گفت: خوشبختانه اکنون در تولید تجهیزات مورد نیاز صنعت برق به خودکفایی تقریبا 100 درصدی دست یافته ایم و حتی شرکت های توانمند ایرانی نیز می توانند کالاهای برقی مورد نیاز خود را تامین کنند. توسط کشورهای دیگر “.

وی درباره تلفات گرید نیز گفت: تلفات در ذات گرید است و این تصور که می توان تلفات را به صفر رساند اشتباه است. وی گفت: در حال حاضر تلفات در شبکه های برق کمتر از 10 درصد است.

به گفته مدیرعامل توانیر، سخت‌ترین بخش مقررات دولت در مورد مدیریت مصرف مربوط به ادارات دولتی است. بنابراین این دستگاه ها نسبت به سال گذشته باید 30 درصد کاهش مصرف در ساعات کاری و 60 درصد کاهش مصرف در ساعات غیرکاری داشته باشند. وی همچنین گفت: تمامی ادارات دولتی شهر تهران مجهز به کنتورهای هوشمند کنترل از راه دور هستند که مصرف برق این دفاتر را قابل مشاهده می کند و به این ترتیب میزان مصرف آنها از راه دور در مرکز کنترل برق تهران بزرگ رصد می شود. اطلاعات مربوط به این دفاتر هر 5 ثانیه به مرکز کنترل ارسال می شود و در صورت نیاز برق آنها از راه دور قطع می شود.