سالی ویل اسمیت 10 سال آب نوشید!


را انتخاب کنید و انتخاب کنید به گزارش فارس به نقل اجتناب کرده اند ورایتی، ویل اسمیت بازیگر هالیوود کدام ممکن است به مجری اسکار امسال سیلی زد، ده سال اجتناب کرده اند حضور {در این} مراسم محروم شده است.

هیئت مدیره آکادمی علوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنرهای سینمایی صبح جمعه برای گفتگو دانستن درباره مجازات ها ظاهر شدن سالی ویل اسمیت همراه خود مجری این سیستم کریس راک در جریان چاپ شده تلویزیونی جوایز اسکار 94، رای به محرومیت اسمیت اجتناب کرده اند همه رویدادهای آکادمی اجتناب کرده اند جمله اسکار دادند. ، را انتخاب کنید و انتخاب کنید 10 سال گذراند.

اسمیت کدام ممکن است هفته قبلی اجتناب کرده اند آکادمی استعفا داد، بلافاصله در ادعا ای پاسخ آرم داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: “من می خواهم انتخاب آکادمی را می پذیرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آن است احترام می گذارم.”

در ادعا آکادمی آمده است:
“قرار بود اسکار 94 جشنی {برای بسیاری} اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی گروه ما باشد کدام ممکن است در سال قبلی کارهای غیر قابل تصور انجام داده اند. همراه خود این جاری، آن لحظات تحمل الشعاع رفتار غیرقابل قبول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مضری قرار گرفت کدام ممکن است شاهد اجرای آقای اسمیت روی صحنه بودیم.”

در زمان چاپ شده تلویزیونی، شرایط سالن را به خوبی مدیریت نکردیم. اجتناب کرده اند این بابت عذرخواهی می کنیم. این فرصتی برای ما بود به همان اندازه به مهمانان، تماشاگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار‌های آکادمی {در سراسر} جهان سرمشق باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکست خوردیم از برای چنین رویدادهای بی‌سابقه‌ای کنار هم قرار دادن نبودیم.

هیئت مدیره تشکیل مونتاژ داد به همان اندازه علاوه بر این پذیرش استعفای او، بهتر از {پاسخ به} اقدامات ویل اسمیت در مراسم اسکار را مورد بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی قرار دهد. هیئت مدیره انتخاب گرفته است کدام ممکن است برای منصفانه فاصله 10 ساله اجتناب کرده اند 8 آوریل 2022، آقای اسمیت مجاز به نمایندگی در هر مناسبت هر دو این سیستم آموزشی، به صورت حضوری هر دو حضوری، 9 محدود به جوایز اسکار {خواهد بود}.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر