ستاره فوتسال ایران اجتناب کرده اند گروه سراسری کشورش خداحافظی کردبه گزارش گروه ورزشی ایسکانیوز، احمد اسماعیل پور بهتر از گلزن گروه سراسری فوتسال ایران همراه خود تخلیه پستی در اینستاگرام رسما اجتناب کرده اند ورزشی های سراسری خداحافظی کرد. وی در پیام خداحافظی شخصی اجتناب کرده اند گروه سراسری نوشت:

درود بر همه افراد ایران

13 سال پیش برای اولین بار بلوز مقدس گروه سراسری کشورمان را پوشیدم. آن دوم برای ممکن است فراموش نشدنی {خواهد بود}، برای جوان 19 ساله ای کدام ممکن است آرزوی تغییر شدن به یکی اجتناب کرده اند قهرمانان عظیم ملت را داشت. اجتناب کرده اند آن دوم تاکنون همواره اجتناب کرده اند این مسیر پرهیجان لذت بردم، این مسیر رویایی پر اجتناب کرده اند بافت وظیفه نسبت به ملت عاشق بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام تلاشم را معطوف موفقیت گروه فوتسال ایران کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدا را شاکرم. برای کمک مربیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سالمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکنان خوشحال از می کنم.

لحظات فراموش نشدنی حضور در مخلوط 4 گروه برتر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب عنوان سومین شرکت کننده برتر جهان، قهرمانی آسیا، زدن گل پیروزی به برزیل عظیم در جام جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید… لحظات فوق العاده برتر غم را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت در تمام این سالها به ممکن است معنا می دهد.

اکنون زمان برداشتن گام عکس {در این} مسیر است، انتخاب گیری سرراست نیست، با این حال اکنون زمان لذت برداشتن اجتناب کرده اند جنبه های تولید دیگری مسکن برای ممکن است است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترجیح می دهم جایگزین های بیشتری را برای نوجوانان بلند مدت بگذارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ملت بیایم.
اجتناب کرده اند خانوار ام، همه مربیان گروه سراسری {در این} سال ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار فوتسال کدام ممکن است {در این} سال ها حمایت کردند تشکر می کنم.

اسماعیل پور سومین شرکت کننده برتر جام جهانی فوتبال 2016 شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دوران حضورش در گروه سراسری در همه زمان ها سودآور به زدن گل های فوق العاده مهمی شد.

وی علاوه بر این اجتناب کرده اند سوی وحید شمسایی به اردوی گروه سراسری مراقبت از رقبا های مقدماتی جام ملت های آسیا دعوت شد با این حال {به دلیل} دیر حضور در اردو اجتناب کرده اند گروه سراسری تسلیم شدن داد.

انتهای پیام/