سردار پاکپور: محله های مقر گروه های تروریستی در شمال عراق باید تخلیه شود



سردار محمد پاکپور تاکید کرد: عملیات نیروی زمینی سپاه علیه گروه های تروریستی تجزیه طلب ضد ایرانی در منطقه شمال عراق تا رفع تهدید و خلع سلاح تروریست ها ادامه خواهد داشت.