سفارت ایران اجتناب کرده اند اوکراین راهی مولداوی شد


به گزارش خبرآنلاین، منوچهر مرادی فرستاده کشورمان در کیف در پیامی تصویری ضمن تبریک سال نو اظهار داشت: فرا رسیدن بهاری همراه خود طراوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید باستانی را به همه ایرانیان {در سراسر} جهان به طور قابل توجهی ایرانیان مقیم اوکراین تبریک می گویم. . عید نوروز را خدمت ممکن است شریف تبریک می گویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آستانه سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرن جدید شمسی، زمانی سرشار اجتناب کرده اند بهزیستی، تندرستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکت را برایتان آرزومندم.

وی افزود: نوروز میراث نیاکان ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید جزء انکارناپذیر هویت سراسری ما ایرانیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ملت ها در بخش نوروز است. عزت سراسری را به فرزندانمان بسپاریم.

دیپلمات کشورمان تصریح کرد: نوروز سال 1401 را در شرایطی جشن می گیریم کدام ممکن است اوکراین حاوی فشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگیری است. متأسفانه برخی اجتناب کرده اند هموطنان ما {در این} ملت تحمل تأثیر این درگیری ویرانگر قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجبور شدند اجتناب کرده اند شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت شخصی به شهر عکس نقل وضعیت کنند، ممکن است مناطقی اجتناب کرده اند جهان را انصراف کرده ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی تولید دیگری به توضیحات مختلف در اوکراین اقامت کرده اند، اجتناب کرده اند این رو درود می فرستیم. همه آنها در سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحت باشند.

مرادی یکپارچه داد: طی خوب ماه قبلی سفارت جمهوری اسلامی اوکراین در اوکراین تمام توان شخصی را به کار گرفت به همان اندازه خروجی ایمن اتباع شخصی اجتناب کرده اند عوامل ظریف را ساماندهی تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این انجمن همراه خود کمک سایر سفارتخانه های ایران در کشورهای همسایه تسهیلات اجباری را {در این} زمینه منجر شد. بازدید کنندگان سایت به ایران آنها تعهد شخصی دانستند کدام ممکن است صمیمانه اجتناب کرده اند همه افرادی که ما را در این مد یاری کردند، به طور قابل توجهی شهروندانی کدام ممکن است همراه خود پشتکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرت مثال زدنی شخصی به همان اندازه فینال دوم در مناطق مضر کیف، خارکف، اودسا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر شهرهای اوکراین، تشکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخت کنند. باقی ماندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تواند به شما کمک کند تخلیه فینال اشخاص حقیقی باقی ماندند. اردن می دانم {در این} آینه عده ای اجتناب کرده اند هموطنانم هم مبارزه کردن کشیده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی را همدست غم آنها می دانم.

فرستاده کشورمان در اوکراین علاوه بر این تصریح کرد: برای ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکارانم در سفارت جمهوری اسلامی ایران در اوکراین، یکپارچه خدمت به ساکنان همچنان مهمترین میل است. مولداوی {به دلیل} محله همراه خود اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} اینکه فرستاده جمهوری اسلامی ایران در اوکراین فرستاده مقامات در جمهوری مولداوی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیل کننده درگیری است، انواع شد.

وی تاکید کرد: به ساکنان شخصی در اوکراین ضمانت می دهیم کدام ممکن است سفارت جمهوری اسلامی ایران مشابه قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شرایط روی حیله و تزویر است. ماه آخر هم در امتداد طرف معامله با به امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات بعد اجتناب کرده اند درگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرام کردن اوضاع همراه خود آنها {خواهد بود}.

وی در نهایت سالی سرشار اجتناب کرده اند لذت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کامیابی برای ایرانیان آرزوی خوب قرن بهروزی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: اجتناب کرده اند خداوند آرزو می کنم کدام ممکن است موجبات صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحت در اوکراین را فراهم تدریجی.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر