«سنت داده ها» یکی اجتناب کرده اند ساخته های نمایشگاه قرآن کریم است


به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، علی بهادری جهرمی روز یکشنبه در صفحه توئیتر شخصی نوشت: بهترین مناسبت قرآنی ملت پس اجتناب کرده اند 2 سال تعطیلی در قالب بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهمین نمایشگاه در سراسر جهان قرآن همراه خود مانترا «قرآن». کتاب امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت اجتناب کرده اند ساعت 17 الی 24 میزبان کنجکاوی مندان در مصلی امام خمینی(ره) است.

وی شکسته نشده داد: بخش سنت شناختی یکی اجتناب کرده اند ابداعات نمایشگاه قرآن امسال در بهار معنویت است.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر