سهم چین در اقتصاد جهانی چقدر است؟


به گزارش ایسنا به نقل از بیزینس، گزارش اخیر اداره ملی آمار چین نشان می دهد که میانگین سهم چین از رشد اقتصادی جهانی بین سال های 2013 تا 2021 از مرز 30 درصد گذشت و در رتبه اول جهان قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، کل اقتصاد چین تنها در سال 2021 18.5 درصد از اقتصاد جهانی را تشکیل خواهد داد که دومین اقتصاد بزرگ جهان و 7.2 درصد نسبت به سال 2012 است.

تولید ناخالص داخلی چین بین سال‌های 2013 تا 2021 به میزان 6.6 درصد افزایش می‌یابد که بالاتر از نرخ رشد 2.6 درصدی اقتصاد جهانی و 3.7 درصدی برای کشورهای در حال توسعه است.

تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور در سال گذشته به 80976 یوان (حدود 11684 دلار) رسید که نسبت به سال 2012 پس از فاکتور قیمت 69.7 درصد افزایش یافته است.

این گزارش پیشرفت چین در ارتقای توسعه نوآورانه را در 10 سال گذشته برجسته می کند. بر اساس گزارش سازمان جهانی مالکیت فکری، این کشور از رتبه 34 در سال 2012 به رتبه دوازدهم در شاخص جهانی نوآوری 2021 رسیده است.

در دهه گذشته، چین ساختار اقتصادی بهتر و رشد هماهنگ‌تری را به ثبت رسانده است، زیرا مخارج مصرف نهایی خانوارها 65.4 درصد به توسعه اقتصادی 2021 کمک کرده و نسبت به سال 2012 10 درصد افزایش یافته است و ارزش افزوده تولیدی این بخش در مدت مشابه 74 درصد بوده است. 3 درصد افزایش یافت.

در بخش توسعه سبز، مساحت جنگلی چین از سال 2013 تا 2021 به 59.44 میلیون هکتار رسیده است.

این گزارش همچنین نشان می دهد که ارزش کل تجارت کالا و خدمات چین در سال 2021 به 6.9 تریلیون دلار خواهد رسید و همچنان در رتبه اول جهان قرار دارد.

چین متعهد به رشد فراگیرتر با هدف دستیابی به منافع برای همه است. از سال 2013 تا 2020، چین 98.99 میلیون روستایی را که زیر خط فقر زندگی می کردند، از فقر خارج کرد.