سه تصمیم جدید سهم


پیمان حدادی در گفت وگو با ایسنا، درباره تصمیمات اخیر شورای عالی بورس گفت: این شورا روز گذشته در جلسه خود سه تصمیم جدید در خصوص سهام اتخاذ کرد. ابتدا به سازمان خصوصی سازی اجازه داده شد به درخواست شرکت های غیر سهامی سرمایه گذار در سهام اقدامات لازم را در خصوص افزایش سرمایه انجام دهد. ثانیاً سازمان خصوصی سازی با همکاری شرکت سپرده گذاری سود سهام عادی را از محل سود شرکت های غیر سهامی بر اساس نتایج شهریور ماه سال جاری پرداخت خواهد کرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره میزان سود مذکور گفت: ابتدا بخشی از این پول صرف افزایش سرمایه شرکت ها شود و مابقی واریز شود.

دستیار مدیرعامل سازمان بورس ادامه داد: تصمیم جدید دیگر این بود که سازمان خصوصی سازی با همکاری سازمان بورس بر روند پذیرش شرکت های سرمایه گذاری غیر بورسی در شرکت های سهامی و فرابورس نظارت کند تا اطمینان حاصل شود که فرآیند پذیرش و فهرست بندی نماد در اسرع وقت.

بر اساس این گزارش، دویست و بیست و هشتمین جلسه شورای عالی بورس اوراق بهادار صبح امروز با حضور وزیر اقتصاد، وزیر صنعت معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شد. هیئت بورس. سازمان بورس و سایر اعضای شورا.