سوئد هم فرستاده روسیه را احضار کرد


به گزارش فارس، جستجو در ادعای نقض حریم اثیری دانمارک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئد توسط خوب هواپیمای جاسوسی روسی، وزارت خارجه سوئد نیز فرستاده مسکو در استکهلم را احضار کرد. 

دانمارک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئد روز خوب شنبه مشترکا اجتناب کرده اند نقض حریم اثیری شخصی اجتناب کرده اند سوی هواپیماهای جاسوسی روسیه خبر داده بودند. 

جستجو در این موضوع، ساعاتی پیش وزارت خارجه دانمارک فرستاده مسکو را احضار کرده بود. «ژپه کوفود» وزیر امور خارجه  دانمارک آگاه: «این  موضوع انصافاً غیر باورپذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی در شرایط حال درگیر کننده است.»

این مناسبت در حالی اتفاق می‌افتد کدام ممکن است «سائولی نینیستو» رئیس جمهور فنلاند روز شنبه آگاه بود کدام ممکن است اهمیت ورود فنلاند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئد به پیمان ناتو اجتناب کرده اند اقدامات روسیه در اوکراین ناشی می‌شود.

خوب مقام وزارت حفاظت دانمارک {در این} زمینه آگاه؛ خوب هواپیمای تعیین روسیه روزیک شنبه برای لحظاتی وارد حریم اثیری ما شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما بلافاصله 2 جنگنده اف-16 را برای رهگیری آن به پرواز درآوردیم. 

اجتناب کرده اند زمان تهاجم روسیه به اوکراین بیش اجتناب کرده اند 2 ماه پیش، بحث‌های شدیدی در سوئد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فنلاند با توجه به عضو شدن در به ناتو موجود بوده. روسیه توده ها به 2 ملت شمالی اتحادیه اروپا نسبت به چنین اقدامی هشدار داده است. دانمارک در جاری حاضر یکی اجتناب کرده اند اعضای ناتو است.

«ینس استولتنبرگ» دبیرکل ناتو نیز دانستن درباره عضویت سوئد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فنلاند در ناتو ذکر شد: «اگر فنلاند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئد انتخاب بگیرند تقاضا شخصی را سند کنند، ما به گرمی اجتناب کرده اند آن‌ها استقبال می‌کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی می‌رود الگو آن سریعاً طی شود.»