سپاه پاسداران ایران خوب کشتی حامل گاز قاچاق را توقیف کرد


سرهنگ غلامحسین حسینی در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار تسنیم در بوشهر همراه خود ردیابی به توقیف خوب فروند کشتی حامل گاز قاچاق در خلیج فارس تصدیق شد: پرسنل قلمرو دوم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خوب فروند کشتی حامل گاز قاچاق را در خلیج فارس توقیف کردند. .

وی همراه خود ردیابی به اینکه 250 هزار لیتر گاز قاچاق اجتناب کرده اند این کشتی اختراع شد اظهار داشت: در جریان توقیف این کشتی 7 نفر اجتناب کرده اند خدمه آن پس اجتناب کرده اند دستگیری برای افزایش تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیر سطوح قانونی توقیف شدند.

رئیس روابط نهایی قلمرو دوم نیروی دریایی سپاه، نبرد همراه خود قاچاق به طور قابل توجهی گاز را اجتناب کرده اند وظایف مهم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: اجتناب کرده اند طریق رصد داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسان سازی نظارت، این در میل این سیستم ها است.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر