سپاه پاسداران ایران نیم ساعت در گذشته وارد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیلم صدام را دستگیر کرد +


به گزارش تسنیم. رئیس معظم انقلاب اسلامی عصر سه شنبه در دیدار مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان نظام، مقیاس مختلف مانترا سال را نظام اقتدار جمهوری اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستاوردهای گوناگون آن در بخش‌های مختلف تبیین کردند. ایران الگوی جذابی برای کشورهاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافت مصیبت، ظلم به مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب است.

وی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی به احتمال دستگیری صدام توسط سپاه پاسداران ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: اوایل انقلاب روزی کدام ممکن است صدام حسین به ایران حمله کرد، در نزدیکی مرز ما، نزدیک ایلام، همراه خود احتمالاً انجام دادی مصاحبه کرد. مصاحبه. آنجا” مصاحبه در راه است هفته بعد در تهران! او این را ذکر شد. او به شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخاطبانش قول داده است کدام ممکن است هفته بلند مدت به تهران بیایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تهران حمله کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصاحبه بعدی را انجام دهند. دیدید در درگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند درگیری چه بر اوج او به اینجا رسید. در یکی اجتناب کرده اند عملیات های درگیری، وضعیت صدام حسین به جایی رسید کدام ممکن است نزدیک بود به کف دست کودک های سپاه پاسداران ایران اسیر شود. یعنی در فتح المبین اگر صدام نیم ساعت زودتر می به اینجا رسید کودک ها را می گرفتند. سر خورد، احتمال بیاور کلیپی اجتناب کرده اند این ادعا را ببینید:

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر