شاهد ضد فوتبال نبودیم/ مازندران به 1 ورزشگاه جدید خواستن دارد


به گزارش فارس، حمید سجادی پس اجتناب کرده اند نوک رقبا‌های جام حذفی فوتبال ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قهرمانی نساجی در مخلوط خبرنگاران گفت: به گروه بازی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد غیور مازندران تبریک می‌گویم. به کادر فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت تجهیزات گلف تخلیه نباشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خداقوت می‌گویم.

وی یکپارچه داد: امشب ورزشی خوبی را شاهد بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر 2 خدمه خوشایند ورزشی کردند. به دوستانم در استان مرکزی هم تخلیه نباشید می‌گویم. به همه خداقوت می‌گویم کدام ممکن است ورزشی ارزشمندی را اجرا کردند. شاهد ضد فوتبال نبودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این یعنی فوتبال ما به بلوغی رسیده کدام ممکن است خوب ورزشی خوشایند را خارج اجتناب کرده اند پایتخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمه‌های استانی تماشا کردیم.

وزیر بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها اظهار داشت: در سایر استان‌ها هم فوتبال خوشایند را می‌بینیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جای تبریک دارد. امیدوارم افراد هم راضی باشند.

سجادی درخصوص ورزشگاه شهید وطنی در استان مازندران، خاطرنشان کرد: برای ترمیم ورزشگاه شهید وطنی دوستان به صورت در یک روز واحد روز کار می‌کنند کدام ممکن است زودتر به بهره‌برداری برسد. انشالله قول ریاست جمهوری هم سریع محقق می تواند. استان مازندران به 1 ورزشگاه جدید تولید دیگری هم خواستن دارد. انشالله خوب ورزشگاه خوشایند هم برای این استان طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌ریزی شود. همه باید به این نتیجه برسیم کدام ممکن است خوب ورزشگاه جدید هم افتتاح کنیم.