شاید همراه با اوکراینی ها بجنگم!


این بازیگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردان سینما در ذکر شد‌وگوی جدیدی کدام ممکن است در فصلنامه «هالیوود اصلی» چاپ شده شده است، تصدیق شد: ممکن است به در نظر گرفته شده برداشتن سلاح علیه روسیه هستم.

به گزارش ایسنا، وی ذکر شد: ممکن است برای اولین بار حدود 2 سال پیش را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ابتدای شیوع کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقریباً همراه خود بزرگنمایی همراه خود ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین صحبت کردم. اجتناب کرده اند آن نقطه، داده ها زیادی بین ما رد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدل شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسب منصفانه روز گذشته اجتناب کرده اند حمله روسیه، ممکن است شخصاً همراه خود زلنسکی تحقق کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در روز اول تهاجم همراه خود او بودم.

این کارگردان 61 ساله {در این} مصاحبه ذکر شد: “تنها هدف قابل انجام برای ماندن ممکن است در اوکراین برای مدت زمان بسیار طولانی تر، حمل سلاح، شاید با بیرون زره جنگی است، از شناخته شده به عنوان منصفانه خارجی، این زره را ترجیح می دهم.” خواه منصفانه جنگجوی غیرنظامی باشد کدام ممکن است احتمالاً استعداد‌های بیشتری در مبارزه اجتناب کرده اند ممکن است دارد، هر دو شخص هر دو زن جوان‌تری کدام ممکن است می‌تواند برای مدت زمان بسیار طولانی‌تری بجنگد هر دو عامل عکس. به همین دلیل، {در این} مرحله اجتناب کرده اند مسکن، ممکن است به سختی این کار را انجام می دهم. اگر در اوکراین هستید، اندیشه جنگیدن به ذهنتان خطور می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده می کنید، واقعاً اکنون از طریق آن قرن هستیم؟

در یادآور آمریکا در اوایل ماه مارس، بن علاوه بر این فاش کرد کدام ممکن است قصد دارد به ملت مبارزه زده بازگردد، را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است به رئیس جمهور هر دو کارکنانش در حالی کدام ممکن است در محاصره هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادشان کشته می شوند پیامک نمی فرستم. ممکن است اصولاً برای مستند خودم فیلمبرداری می کنم، با این حال در فینال دوم واقعاً اجتناب کرده اند آن تحسین می کنم. افراد {در این} مورد بحث خواهند کرد، را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است می‌دانم کدام ممکن است میلیون‌ها بحث با اشاره به این موضوع موجود بوده، با این حال در درازمدت، ما شواهد مشخصی نداریم کدام ممکن است نماد دهد مستندها واقعاً چیزی را تنظیم داده‌اند. ما ساده می دانیم کدام ممکن است آنها اغلب هستند خوش بین باشند.”

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر