شبح جهانی برای کره جنوبی درگیر کننده شده است


ایسنا نوشت: وزارت امور خارجه کره جنوبی گفتن کرد کدام ممکن است معاون وزیر امور خارجه این ملت همین الان فرستاده ایران در سئول را {به دلیل} گزارش روزنامه کیهان احضار کرد.

به نقل اجتناب کرده اند خبرگزاری یونهاپ، سعید بادامچی شبستری معاون وزیر امور خارجه کره جنوبی به نقل اجتناب کرده اند گزارشی کدام ممکن است اخیراً کیهان این دانستن درباره ایران آشکار کرده است، ذکر شد. [عدم آزادسازی] را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تهران کدام ممکن است پول را در موسسه مالی های کره جنوبی متوقف کرده بود خواست به همان اندازه کشتی های شخصی را در تنگه هرمز ببندد.

به گزارش وزارت امور خارجه کره جنوبی، بادامچی {در این} دیدار ذکر شد کدام ممکن است مقاله این روزنامه همراه خود موضع مناسب تهران همخوانی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضع ایران {در این} خصوص را تشریح کرد.

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان، اخیراً در گزارشی نوشت: کشورهایی کدام ممکن است قوانین «تحریم ثانویه» آمریکا را وضع کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیه جمهوری اسلامی تحریم شدند، نباید مجازات ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش های با کیفیت حرفه ای آن را متحمل شوند. اقدام احمقانه. ما می‌توانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید تنگه هرمز را به روی کشتی‌ها ببندیم، خرده فروشان کره‌جنوبی، نفتکش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه کشتی‌هایی کدام ممکن است کالا به کره جنوبی هر دو اجتناب کرده اند کره جنوبی حمل می‌کنند، به همان اندازه روزی کدام ممکن است 7 میلیارد دلار تنگه هرمز را تیز کردن نکنند، اجازه حرکت دارند.

میلیاردها دلار پول ایران در موسسه مالی های کره جنوبی مسدود شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سئول مدعی است کدام ممکن است {به دلیل} تحریم های آمریکا {نمی تواند} این پول را به ایران بازگرداند.

انتهای پیام