شماره جدید خط حزب الله با عنوان «کنترل در سایه ایمان و مبارزه» منتشر شد.


به گزارش فارس، سیصد و پنجاه و چهارمین شماره هفته نامه «خط حزب الله» با عنوان مهار زیر سایه ایمان و مبارزه منتشر شد.

گزارش هفتگی هات حزب الله پاسخی به این سوال داد که صنعت دفاعی ایران اسلامی چگونه طی سه دهه به خودکفایی، استقلال و اقتدار دست یافته است؟

برنامه هفتگی این شماره از خط حزب الله با عنوان «جنبش ناموفق» به بازخوانی تاریخی تاریخ نهضت ملی نفت و کودتای 28 مرداد 1332 آمریکا اختصاص دارد.

شماره این هفته هات حزب الله تقدیم به روح پاک مبارز انقلابی شهید خجت الاسلام سید علی اندرزگو.

برای خواندن خط شماره 354 حزب الله اینجا کلیک کنید.